08 april 2014

Hjärtpatienter med dålig sömn läggs in på sjukhus dubbelt så ofta som dem som sover gott, visar forskning vid bland annat Linköpings
universitet.

– Det är känt att sömnproblem är vanliga bland patienter med hjärtsjukdom, men vi har saknat data om hur dålig sömn påverkar risken att behöva sjukhusvård, säger Peter Johansson, sjuksköterska och docent vid avdelningen för kardiovaskulär medicin vid LiU.

Han är försteförfattare till en studie som nyligen presenterades vid konferensen EuroHeartCare i norska Stavanger.

Studien visar att för patienter med hjärtsjukdom som har kroniska sömnproblem fördubblas risken för oplanerad inläggning på sjukhus.

Forskarna samlade in uppgifter om kroppsfunktion, fysisk och mental hälsa och sömn från 499 nyinlagda hjärtpatienter som deltog i multicenterstudien COACH, ledd av Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid LiU. Efter en uppföljningsperiod på tolv månader kontrollerades hur många av dem som behövt ytterligare sjukhusvistelser.

215 patienter, 43 procent, hade sömnproblem vid den första utskrivningen, och 30 procent hade fortsatta sömnproblem vid ettårsuppföljningen. Bland dessa var sannolikheten dubbelt så stor för att åter läggas in på sjukhus.

Det finns flera tänkbara orsaker till det påvisade sambandet. Tidigare studier har visat att dålig sömn kan öka den inflammatoriska aktiviteten och nivåerna av stresshormon, faktorer som påskyndar utvecklingen av hjärtsjukdom. Det är också känt att dålig sömn hänger ihop med psykiska besvär.

– Det är tydligt att vi borde fråga patienter med hjärtsjukdom om sömnen. Dålig sömn är en varningssignal som måste utredas, säger Peter Johansson.

Han har tidigare lett en studie utifrån samma data som visade att hjärtpatienter som var deprimerade i tre år efter en sjukhusvistelse löpte större risk att bli inlagda på sjukhus igen och dö i förtid. Därför arbetar nu forskare vid LiU med att utveckla en depressionsbehandling via Internet för hjärtpatienter.

– Sömnproblem och depression hänger ihop. Nästa steg vore att kunna behandla sömnproblem på samma sätt och ge patienterna en skräddarsydd behandling, säger Peter Johansson.