06 maj 2014

Proteinet Hedgehog spelar en viktig roll när celler pratar med varandra, särskilt under embryots utveckling. Om kommunikationen störs kan det få allvarliga följder som barncancer och missbildningar. Ett fynd av biologer vid LiU kastar nytt ljus över ett invecklat system.

Hedgehog är ett protein som skickar signaler mellan celler genom att binda till mottagarmolekyler på cellytor. Systemet upptäcktes först hos bananflugor. Om proteinet var muterat fick fluglarverna en hårig rygg och liknade en igelkott (engelska hedgehog).

Hos däggdjur och fiskar fann man en särskild Hedgehog-rutt via cilier, en sorts antenner som tar signalämnet in i cellen. Däremot hade ingen sådan väg setts hos insekter.

Sådana ”lägre” djur ansågs inte behöva ett så pass sofistikerat system. En uppfattning som nu kullkastas av en forskargrupp vid Linköpings universitet. De oväntade resultaten publiceras nu i tidskriften Cell Reports.

– Vi har visat något man inte trodde fanns. Cilierna på bananflugornas luktnervceller är nödvändiga för att signaleringen ska fungera, säger Mattias Alenius (bilden), universitetslektor i utvecklingsbiologi.

Hans forskargrupp använder bananflugornas (Drosophila) luktsinne som modellsystem för att studera hur nervceller utvecklas från embryo till färdig fluga. Nu visar de att flugorna har två parallella signalvägar och att rubbningar i Hedgehogsystemet i flugorna förstör luktsinnet. Hos människor kan mutationer ge upphov till sällsynta familjära effekter som sexfingrighet och kognitiva störningar samt vanliga former av barncancer. LiU-forskarnas flugmodell kan förbättra möjligheterna att närmare studera ciliesignaleringen hos oss och andra ryggradsdjur.

Deras fynd flyttar också gränserna för evolutionen av Hedgehogsystemet. Signalvägen via cilier kan ha utvecklats i primitiva organismer mycket långt tillbaka i tiden och konserverats i arvsmassan genom hundratals miljoner år.

Artikel: Cilia-mediated Hedgehog signaling in Drosophila av A Kuzhandaivel, S W Schultz, L Alkhori och M Alenius. Cell Reports online, i tryck 8 maj 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.03.052

Konstnären Lennart Samors tolkning av LiU-forskarnas upptäckt pryder omslaget till den aktuella utgåvan av tidskriften Cell Reports.