När Ina Loarp gjorde sin praktik på AK-mottagningen på Linköpings Universitetssjukhus (US) visste hon att det var där hon ville jobba efter examen. Efter utbildningen var hon ledig en helg sedan började hon sommarjobbet på Klinisk Kemi där även AK-mottagningen ingår. Ett sommarjobb som har övergått till fortsatt anställning.

Namn: Ina Loarp
Jobbar: Biomedicinsk analytiker på Linköpings Universitetssjukhus
Examen: Biomedicinsk analytiker 2012

Ina Loarp, alumnAK-mottagningen ansvarar för antikoagulantiabehandling och de patienter, som behandlas med blodförtunnande läkemedel, är vuxna som oftast har någon hjärt- kärlsjukdom.
- På mottagningen träffar jag patienter som behöver blodförtunnande medicin, jag tar så kallade PK-prover och ordinerar läkemedel och ser till att patienterna får rätt dos.

Det är bara en del av Inas jobb. På Klinisk Kemi där hon arbetar finns flera olika sektioner. Hon och hennes kollegor tar hand om prover som kommer in till laboratoriet från hela Sverige och analyserar dem.

Alla dagar olika

Det är svårt att beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut eftersom ingen dag är den andra lik, menar Ina.
- På AK-mottagningen har vi mottagning för patienter på förmiddagen, sedan kommer provsvar in från patienter som tagit sina PK-prover på vårdcentraler och då ska de ordineras. En del patienter ska genomgå ingrepp och då gäller det att planera läkemedelsordinationen inför – och efter ingreppet, så att de inte utsätts för ökad risk att drabbas av blodpropp eller blödning. Arbetet medför ett stort ansvar, så det gäller att varje beslut som fattas är noga övervägt och att jag känner att jag kan stå för det jag gör. Till min hjälp har jag många erfarna kollegor som alltid hjälper mig när jag känner att jag behöver någon att diskutera svåra patientfall med.

- Upplägget passar mig perfekt, jag har eget ansvar och får tänka nytt och lösa problem. Det är också roligt med patientkontakten, i lagom mängd. Som biomedicinsk analytiker finns det många möjligheter, bara på US finns det minst sju, åtta olika ställen jag  kan jobba på.

Arbetsbelastningen kan ibland vara hög, speciellt om någon kollega är sjuk.
- Men det är bara att ta ett djupt andetag och försöka att inte låta stressen påverka en negativt. Det är också en utmaning att klara arbetsuppgifterna utan att patienter kommer i kläm.

Praktik - en bra del av utbildningen

Praktiken är något som Ina uppskattar med utbildningen.
- Innan jag började på programmet visste jag inte inom vilket område jag ville jobba. Det är bra att få prova på olika saker, man får en bild av vad själva jobbet innebär. Jag har praktiserat inom flera områden, bland annat mikrobiologi, patologi, transfusionsmedicin och klinisk kemi. Under praktiken får man befästa sina kunskaper. Det finns många äldre kollegor på varje arbetsplats, och det är givande att få ta del av deras erfarenheter; allt kan man inte läsa sig till. De tycker också att det är kul att få träffa studenter och nyexaminerade då vi ibland har ett annat sätt att tänka.

Efter studenten jobbade Ina några år och passade också på att resa. Hon funderade på att bli grafisk designer men naturkunskapen lockade.
- Jag ångrar inte att jag valde biomedicinska analytikerutbildningen, utbildningen blev bara roligare och roligare.

Bra förberedelse inför arbetslivet

Hon tillhörde den första årskullen som läste programmet på LiU.
- På andra biomedicinska analytikerutbildningar specialiserar man sig. På LiU får vi lära oss lite om mycket. Det är bra att få bredden och jag har en bra grund att stå på.

Hon tycker om upplägget på utbildningen på utbildningarna på Medicinska fakulteten
- Inom vården finns det ibland tendenser att det blir lite ”vi och de” inom de olika yrkesgrupperna. Det integrerande lärandet bidrar till att man får en större förståelse för hur andra jobbar inom vården. Första året läste alla studenter en kurs i hälsa, etik och lärande tillsammans. Då hade vi basgrupper som bestod av studenter från alla olika utbildningar som finns på Medicinska fakulteten. Under andra året hade vi en fortsättning på den kursen och fick återigen arbeta i basgrupper tillsammans med de olika professionerna. Sista året hade jag på praktik på en av de kliniska undervisningsavdelningarna som finns på Medicinska fakulteten, där studenter själva sköter en vårdavdelning.

Ina berättar att hon bävade inför den praktiken.
- Jag visste inte vad jag skulle göra på avdelningen eller vad jag kunde tillföra, eftersom vi under utbildningen endast fokuserat på laboratoriearbete och faktakunskaper. Men jag kände mig stärkt när jag var klar med min praktik. Jag hade inte jobbat inom vården förut och visste inte hur det går till på en vårdavdelning. Det var väldigt roligt att arbeta tillsammans med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, socionomer och flera andra yrkesgrupper. Vi lärde oss mycket av varandra och det känner jag att jag har nytta av nu i mitt dagliga arbete.

Hon tycker också att problembaserat lärande är en bra förberedelse för yrkeslivet.
- Det är så man jobbar idag. Jag var lite fyrkantig i mitt tänkande från gymnasiet och det tog ett tag innan jag kom in i det sättet att lära. Men det har lärt mig att ta eget ansvar, få struktur och jobba tillsammans i grupp. Jag har också lärt mig att ensam kan jag ganska mycket, men tillsammans med andra kan jag, och ”vi” som grupp, så mycket mer.
Bred utbildning med många möjligheter
Utbildningen har gett en bra bas, och Ina tycker att arbetet som biomedicinsk analytiker är spännande.

- Man får lära sig hur kropp och hälsa hänger samman. Det finns så många olika saker man kan jobba med, det handlar inte bara om att analysera prover. Och man får stora möjligheter att välja hur man vill jobba; i grupp eller självständigt, att ha patientkontakt eller inte.

Efter examen var målet var att jobba på AK- mottagningen, vad nästa mål är vet hon inte än.
- Varje sak jag gör leder mig framåt, till någonting annat, jag vill ständigt utvecklas och komma vidare. Jag hoppas och tror att vården kommer att förändras och förbättras under mitt yrkesverksamma liv. Vi kommer att jobba på andra sätt och förhoppningsvis komma ifrån vi och de-tänket. Jag vill bidra till att vården förbättras och det ska bli roligt att få vara en del i den processen.