11 mars 2014

Flickor som fötts oväntat små eller underviktiga verkar ha dubbelt så stor risk att själva få infertilitetsproblem i vuxen ålder jämfört med dem som hade normal vikt. Det visar forskning vid Linköpings universitet.

Tack vare medicinska framsteg överlever allt fler för tidigt födda och mycket små barn. Men baksidan förefaller vara att allt fler kvinnor kan komma att drabbas av fertilitetsproblem, enligt en studie av forskare i obstetrik och gynekologi som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open.

Forskarteamet med Josefin Vikström och Gunilla Sydsjö i spetsen baserar sina resultat på 1 206 kvinnor födda i Sverige från 1973 och framåt som tillsammans med sina manliga partner sökt hjälp för att bli gravida.

Den huvudsakliga orsaken till infertiliteten hämtades från patientjournaler, och kvinnornas födelsedata från det nationella svenska födelseregistret. Det visade sig att knappt 4 procent av kvinnorna i studien hade fötts för tidigt, en lika stor andel hade varit underviktiga vid födseln och knappt sex procent hade blivit födda oväntat små.

Dataanalysen visade att i de fall fertilitetsproblemet kunde härledas till medicinska avvikelser hos kvinnan, var sannolikheten att hon själv fötts underviktig 2,5 gånger större än där orsaken fanns hos mannen eller inte kunnat fastslås.

En tänkbar förklaring är enligt forskarna att en svag tillväxt i livmodern skulle kunna påverka utvecklingen av fostrets reproduktiva organ. Tidigare forskning har kopplat en begränsad tillväxt under fosterstadiet till minskad ägglossning i fertil ålder.

Artikel: Birth characteristics in a clinical sample of women seeking infertility treatment: a case–control study av Josefin Vikström, Mats Hammar, Ann Josefsson, Marie Bladh och Gunilla Sydsjö. BMJ Open 2014:4, 10 mars 2014.

2014-03-11