07 juli 2014

Megaprojektet ESS – European Spallation Source – är nu i hamn och i höst blir det byggstart i Lund. Viktiga komponenter i detta supermikroskop är neutrondetektorerna, som kommer att produceras med en unik teknik i Linköping.

Jens Birch och Carina Höglund

– Vi kämpade för att få produktionen av neutrondetektorer hit och nu monterar vi som bäst en anläggning på Wahlbecks företagspark, säger Carina Höglund, forskare vid ESS med ett förflutet vid LiU.


På bilden ses hon tillsammans med Jens Birch, professor i tunnfilmsfysik vid det nyinstallerade beläggningssystem som utgör hjärtat i fabriken. Här ska de närmaste åtta åren produceras 6 000 kvadratmeter mikrometertunt ytskikt av halvmetallen bor-10, ett av de få material som har förmågan att fånga in neutroner.

När ESS öppnas 2022 ska forskare kunna granska sina prov med extremt hög upplösning. När neutroner passerat genom objektet fångas de upp av detektorer som mäter förändringar i hastighet och riktning, information som ger en bild av provets innersta struktur.

Foto: Anna Nilsen