17 april 2014

Ett rubbat blodflöde i hjärtat kan leda till ineffektiv och ofördelaktig
pumpning av blod. Forskare vid Linköpings universitet har nu med en ny metod kunnat mäta turbulenta blodflöden i hjärtats vänsterkammare.

Den magnetkamerabaserade metoden har tagits fram i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan ingenjörer och medicinare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Forskargruppen har undersökt hjärtsviktspatienter och hjärtfriska personer i magnetkameran. Resultaten som redovisas i tidskriften Journal of Magnetic Resonance Imaging visar signifikanta skillnader mellan de båda grupperna.

– En fråga som länge varit obesvarad är om det finns betydande grad av turbulens i det friska hjärtat. Nu kan vi studera detta genom tredimensionell avbildning och mätning av blodets turbulenta rörelseenergi i vänster hjärtkammare, som är själva blodpumpen, säger docenten och överläkaren Carl-Johan Carlhäll, som lett studien.

Det visade sig att turbulensen hos de elva hjärtfriska personerna var låg men betydligt högre hos de nio patienterna med förstorade och funktionsnedsatta vänsterkammare. Fynden kan bidra till att förklara uppkomsten av vissa sjukliga hjärtljud, och till att förbättra bedömningen av kammarfunktionen hos patienter.

– Kommande mål är bland annat att genomföra uppföljningsstudier på större patientgrupper för att avgöra om turbulent flöde kan förutsäga utveckling av sjukdom. Först därefter vet vi om metoden ger användbar information i det kliniska arbetet, säger Carl-Johan Carlhäll.

Artikel: Turbulent Kinetic Energy in Normal and Myopathic Left Ventricles av Jakub Zajac, Jonatan Eriksson, Petter Dyverfeldt, Ann F. Bolger, Tino Ebbers och Carl-Johan Carlhäll. Journal of Magnetic Resonance Imaging online 8 april 2014. doi: 10.1002/jmri.24633

Bilden: Turbulent kinetisk energi (rött) och hastighet (blått) hos blod i vänster hjärtkammare (VK) under fyllnadsfas. Patient med hjärtsvikt (vänster) respektive frisk försöksperson (höger). VF=vänster förmak.