03 april 2014

Ett helt nytt sätt att behandla cancer har utvecklats av ett svenskt
forskarlag under ledning av Karolinska Institutet och Science for Life
Laboratory. Konceptet presenteras nu i den topprankade tidskriften
Nature.

Forskarna har riktat in sig på ett enzym, MTH1, som cancerceller till skillnad från normala celler behöver vid sin celldelning. Om man hämmar detta enzym kommer skadade byggstenar – nukleotider – att infogas i tumörens DNA vilket till slut dödar den.

Bakom detta genombrott står forskare från fem svenska universitet. Från Linköpings universitet kommer Svante Vikingsson (bilden), ung forskare vid Avdelningen för läkemedelsforskning. Hans roll i projektet har varit att analysera cancercellprover där MTH1-enzymet varit blockerat. Med en specialanpassad masspektrometer har han med stor noggrannhet kunnat mäta antalet skadade byggstenar som fogats in i tumörcellernas DNA.

För Svante Vikingsson är det en upplevelse att vara en del i ett projekt av den här digniteten.

– Det är en internationell toppmiljö som samlar väldigt många olika kompetenser, säger Svante Vikingsson som själv är analytisk kemist med masspektrometri som specialitet.

Studien har letts av Thomas Helleday, innehavare av Söderbergprofessuren vid Karolinska Institutet. Hans målsättning är nu att så snabbt som möjligt föra projektet vidare till kliniska studier på patienter.

– Därför har vi redan före publiceringen skickat ut en hämmare av enzymet för testning till forskargrupper över hela världen, säger han.

En som testat hämmaren är kirurgen Roger Olofsson Bagge vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

– När vi såg att tumören från en av mina melanompatienter, som utvecklat resistens mot nuvarande behandling, faktiskt svarade mycket bra på den här behandlingen blev vi oerhört lyckliga. Det är sällan man får vara med och beskåda ett sådant genombrott, säger han.

Under de senaste decennierna har utveckling av nya cancerläkemedel riktat in sig på att slå mot specifika genetiska defekter i cancerceller. Sådana läkemedel kan vara effektiva, men ett problem har varit att cancern utvecklar resistens. I den studie som nu publiceras i Nature presenterar forskarna en generell enzymatisk aktivitet som förekommer i all cancer och som verkar vara oberoende av vilka genetiska förändringar som finns i specifika cancerformer. Forskarlaget visar att alla undersökta cancertumörer behöver MTH1-enzymet för att överleva. På det sättet skiljer sig cancerceller från normala celler, som inte behöver detta enzym över huvud taget.

– Bakgrunden är att cancerceller har förändrad ämnesomsättning, vilket gör att fler DNA-byggstenar skadas. MTH1 renar och förhindrar skadade byggstenar att tas in i DNA och där orsakar celldöd, och möjliggör därmed att cancercellerna kan dela sig. Normala celler behöver inte MTH1 eftersom deras DNA-byggstenar är intakta. Denna generella enzymatiska aktivitet i cancerceller öppnar för en helt ny väg att behandla cancer, säger Thomas Helleday.

Forskningen har framförallt finansierats av Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs stiftelser samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Artikel: MTH1 inhibition kills cancer by preventing sanitation of the dNTP pool av Helge Gad, Tobias Koolmeister, Ann-Sofie Jemth et al. Nature, online april 2014. doi: 10.1038/nature13181.

Relaterat material

MTH1 the Story (YouTube)   https://www.youtube.com/watch?v=NAPYaSQPios
Helleday Laboratory    http://www.helleday.org/