Vetenskapsrådet har beviljat 3,3 miljoner kronor till ett projekt inom arbetsterapiforskningen vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.

Helena Hemmingsson, foto: Vibeke Mathiesen, 2015Professor Helena Hemmingsson, forskningsledare för arbetsterapiforskningen vid Avdelningen för arbetsterapi, får 3,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) till projektet Ögonstyrd dator som hjälpmedel för barn med omfattande funktionsnedsättning utan tal - en interventionsstudie. Projektet sker i nära samarbete med Curtin University, Australien. Projektet pågår under tre år.

Text: Linda Fredrikson
Foto: Vibeke Mathiesen