29 augusti 2014

Kvinnor med samlagssmärta förblir oftare barnlösa än genomsnittet. De som ändå föder barn blir oftare förlösta med kejsarsnitt och löper högre risk för förlossningssprickor, visar en stor registerstudie utförd vid Linköpings universitet.
Gravid kvinnaSlutsatsen som dras i forskargruppens artikel i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynecology (BJOG) är att dessa kvinnor behöver särskild uppmärksamhet i den kliniska praktiken.

Studien omfattar 2 554 kvinnor som diagnosticerats för smärta i förgården (vestibulodyni) eller slidkramp (vaginism) under åren 2001—2009. De utgjorde 0,6 procent av alla kvinnor födda i Sverige mellan 1973 och 1983.

Resultaten visar att kvinnor med smärtproblem med statistisk säkerhet skilde ut sig från den större gruppen i ett antal egenskaper:

  • De var magrare (hade lägre BMI)
  • De hade högre utbildningsnivå
  • Flera använde nikotin
  • En större andel var ogifta
  • En större andel var arbetslösa.

Fler förlöstes med kejsarsnitt

Under studieperioden födde 50 procent av hela populationen barn, men i gruppen med samlagssmärta bara 40 procent. Andelen av dessa kvinnor som förlöstes med kejsarsnitt var högre, både av akuta som planerade snitt, liksom andelen som drabbades av sprickor vid vaginal förlossning.

– Vår studie visar att dessa kvinnor bör uppmärksammas inom förlossnings- och kvinnohälsovården. Man bör se över vilket stöd en kvinna med dessa problem kan behöva för sin reproduktion, graviditet och förlossning. Det finns också anledning att överväga vilket förlossningssätt som är lämpligast för dem, säger Louise Möller, läkarstudent, doktorand och huvudförfattare till artikeln i BJOG.

Artikel: Reproduction and mode of delivery in women with vaginismus or localized provoked vestibulodynia: a Swedish register-based study av L. Möller, A. Josefsson, M. Bladh, C. Lilliecreutz och G. Sydsjö. BJOG juli 2014. DOI 10.1111/1471–0528.12946

Foto: Google
2014-08-29