06 maj 2014

Lågkolhydratkost, men inte lågfettkost, minskar inflammationen hos
patienter med typ 2-diabetes. Det framgår av forskning vid Linköpings
universitet.

I en studie vars resultat nu publiceras i tidskriften Annals of Medicine jämfördes lågkolhydratkost med lågfettkost hos 61 patienter med typ 2-diabetes. Båda grupperna minskade i vikt men inflammationen minskade endast hos de deltagare som åt en kost med låg andel kolhydrater.

Studien genomfördes under två år ledd av distriktsläkare Hans Guldbrand och professor Fredrik Nyström. Effekterna på blodsocker, blodfetter och vikt har tidigare publicerats (Diabetologia 2012). För att undersöka kosttypernas betydelse för inflammation har de nu i samarbete med professor Lena Jonassons (bilden) forskargrupp analyserat graden av inflammation i blodet. Det är känt att patienter med diabetes har mer inflammation än de som inte har diabetes, vilket delvis anses förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer.

De deltagande patienterna lottades till en av de båda kosttyperna och de förväntades följa råd från dietist som gav menyförslag. Vid tre tillfällen under första studieåret hölls separata informationsmöten för de båda grupperna med rådgivning från läkare och dietist.

Ett flertal inflammationsmarkörer i blodet analyserades vid studiens start. De deltagande patienterna hade klart högre nivåer jämfört med friska individer. En ny mätning gjordes på patienterna efter sex månader, vilket var den tidpunkt då följsamheten till de båda kosttyperna var störst. Viktnedgången i de båda grupperna var likvärdig under studietiden, cirka 4 kg, medan blodsockernivån sjönk mer i lågkolhydratgruppen. Efter sex månader uppvisade gruppen som åt lågkolhydratfattig kost signifikant minskad grad av inflammation i blodet, medan nivån var oförändrad i gruppen som åt kolhydratrik lågfettkost.

Sammanfattningsvis visar den nu publicerade studien att lågkolhydratkost och lågfettkost gav likvärdig viktnedgång men att endast lågkolhydratkosten minskade inflammationen hos patienter med typ 2-diabetes.

Artikel: Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet av L Jonasson, H Guldbrand, A K Lundberg och F Nyström. Annals of Medicine May 2014, Vol. 46, No. 3 (doi:10.3109/07853890.2014.894286).