15 december 2013

2013 års Nobelpris i kemi och fysik går till framstående
teoretiker, som med sina metoder har kunnat visa vägen för experimentalisterna. Även på Linköpings universitet använder allt fler
forskare modellering och simulering för att förstå olika aspekter av
världen omkring oss – verktyg som kräver enorm datakraft.