Disputationer vid Linköpings universitet

17 juni 2021

Disputation inom Infrainformatik: Nikolaos Tsanakas

kl. 13.15 – 17.00 Online via Zoom

Nikolaos Tsanakas, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Data-Driven Approaches for Traffic State and Emission Estimation”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Hans van Lint, Delft University of Technology, Delft, Nederländerna. Handledare: Jan Lundgren. För lösenord till Zoom eller instruktion för deltagande på plats kontakta viveka.nilson@liu.se och i ämnesfältet ange "Tsanakas disputation".

Kontakt

18 juni 2021

Disputation inom datorseende: Abdelrahman Eldesokey

kl. 13.00 – 16.00 Online via Zoom och Ada Lovelace, ingång 25, B-huset, Campus Valla

Abdelrahman Eldesokey, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Uncertainty-Aware Convolutional Neural Networks for Vision Tasks on Sparse Data". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Richard Bowden, University of Surrey, United Kingdom. Handledare: Professor Michael Felsberg, LiU.

Kontakt

Licentiatseminarium Hengfang Zhang

kl. 13.00 – 18.30

Hengfang Zhang försvarar licentiat-avhandlingen Hot-wall MOCVD av N-polar grupp-III nitridmaterial vid Linköpings universitet. För mer information: anna.ahlgren@liu.se (zoom-länk) och vanya.darakchieva@liu.se 

Kontakt

Disputation inom kommunikationssystem: Amin Ghazanfari

kl. 13.15 – 16.15 Online via Zoom och ACAS, ingång 17, A-huset, Campus Valla.

Amin Ghazanfari, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling " Multi-Cell Massive MIMO: Power Control and Channel Estimation". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Dirk Slock, EURECOM, Frankrike. Handledare: Prof. Emil Björnson.

Kontakt

Disputation inom fordonssystem: Kristoffer Ekberg

kl. 13.15 – 16.15 Online via Zoom och Nobel (BL32), ingång 23, B-huset, Campus Valla.

Kristoffer Ekberg, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Modeling and Optimal Control for Dynamic Driving of Hybridized Vehicles with Turbocharged Diesel Engines". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska.  Opponent är Prof. Giorgio Rizzoni, Dept. Mechanical and Aerospace Engineering, Ohio State University, USA. Handledare: Prof. Lars Eriksson.

Kontakt

20 augusti 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Hama Nadhom

kl. 09.15 – 16.00

Hama Nadhom försvarar sin doktorsavhandling "Area selective chemical vapor deposition of metallic films using plasma electrons asa reducing agent" vid Linköpings universitet. Plats Planck, Fysikhuset, Campus Valla. Opponent: Professor Wilhelmus (Erwin) Kessels, TU/Eindhoven, Applied physics. För mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

17 september 2021

Disputation i informationssystem: Jonathan Crusoe

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och/eller Zoom

Jonathan Crusoe, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Open Government Data as av Reform and Ecosystem - A conceptual framework for evolution and health. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Gustaf Juell-Skielse, docent, Stockholms universitet.

Kontakt

23 september 2021

Disputation i logistik: Linnea Haag

kl. 10.15 – 12.00 A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Linnea Haag, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Logistics dynamic capabilities for managing logistics challenges of retailers". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Arni Halldorsson, docent, Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

24 september 2021

Disputation inom kemi med inriktning materialkemi: Polla Rouf

kl. 13.15 – 18.00

Polla Rouf försvarar sin doktorsavhandling "Time-resolved CVD Group 13-Nitrides" vid Linköpings universitet. Opponent: Professor Ola Nilsen, Universitetet i Oslo. Plats: Sal Nobel (BL32), Campus Valla.Mer info: henrik.pedersen@liu.se

Kontakt

29 september 2021

Disputation i maskinteknik: Fredrik Henriksson

kl. 10.00 – 12.00

Fredrik Henriksson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "On Material Selection and It's Concequences in Product Development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Alison McKay, professor, universitet i Leeds. Plats inte bestämd. 

Kontakt

1 oktober 2021

Disputation i hållbara system: Sofia Dahlgren

kl. 13.15 – 15.00

Sofia Dahlgren, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Actors' decision to use biogas in Sweden". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Iva Ridjan Skov, lektor, Ålborgs universitet. Plats ännu inte bestämd.

Kontakt

14 oktober 2021

Disputation i industriell ekonomi: Eduardo de Almeida Cadorin

kl. 14.00 – 16.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Eduardo de Almeida Cadorin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Science Parks and talent attraction: a study on the development of Science Parks". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mats Lundqvist, professor, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Kontakt

Eduardo Cadorin

15 oktober 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Kahlin

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Magnus Kahlin, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "3D-printing for Aerospace: Fatigue Behaviour of Additively Manufactured Titanium". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Gianni Nicoletto, professor, Universitetet i Parma.

Kontakt

Magnus Kahlin