Visa/dölj innehåll

Disputationer vid Linköpings universitet

18 augusti 2020

Licentiatseminarium i industriell organisation: Natasha Bank

kl. 13.15 – 15.00

Natash Bank, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Sustainability-Oriented Business incubators". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Lise Aaboen, professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU.  

Kontakt

21 augusti 2020

Disputation inom Design: Veronika Domova

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom samt öppen visning. Kontakta Gun-Britt Löfgren senast 19/8 (gun-britt.lofgren@liu.se) för information om hur du kan delta online eller på plats.

Veronika Domova, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “Designing visualization and interaction for industrial control rooms of the future”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Professor Thomas Porathe, University of Science and Technology in Trondheim, Norge. Handledare är Professor Jonas Löwgren

Kontakt

29 september 2020

Licentiatseminarium i design: Juan Felipe Ruiz Munoz

kl. 13.00 – 15.00 Meddelas senare

Juan Felipe Ruiz Munoz, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "The problem of problem formulation: a typology of design briefs". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Matteo Vignoli, professor, Universitetet i Bologona

Kontakt

Juan Felipe Ruiz Muñoz

2 oktober 2020

Disputation inom Handikappvetenskap: Michaela Socher

kl. 10.00 – 13.00 Linköpings universitet, Campus Valla

Michaela Socher, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, försvarar sin avhandling.

Kontakt

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 Plats meddelas senare.

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Disputation inom handikappvetenskap: Michaela Socher

kl. 10.00 – 13.00 Linköpings universitet, Campus Valla

Michaela Socher, Linnécentrum HEAD försvarar sin avhandling: Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing.

Kontakt

Disputation i maskinteknik: Björn Blissing

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Björn Blissing, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Driving in Virtual Reality - Requirements for automotive research and development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är James Oliver, professor, Iowa State University, USA

Kontakt

Björn Blissing

Disputation inom tema kultur och samhälle: Tintin Hodén

kl. 13.15 – 16.15 K3, Kåkenhus, plan 2, Campus Norrköping/online 

Tintin Hodén vid Institutionen för kultur och samhälle försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013.” Opponent är Hans Hayden, professor, Stockholms universitet.

Kontakt

9 oktober 2020

Licentiatseminarium i konstruktionsmaterial: Cheng-Han Yu

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Cheng-Han Yu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Anisotropic mechanical behavior and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joe Kelleher, PhD, ISIS Pulsed Neutron & Muon Source.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

Visa/dölj innehåll