Disputationer vid Linköpings universitet

9 september 2022

Disputation i nationalekonomi: Kajsa Hansson

kl. 10.00 – 12.00 A1, A-huset, Campus Valla

Disputation inom tillämpad fysik: Samuel Lienemann

kl. 13.00 – 17.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

30 september 2022

Disputation inom tillämpad fysik: Stefano Rossi

kl. 10.15 – 13.00 K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

14 oktober 2022

Disputation i hållfasthetslära: Thomas Lindström

kl. 00.00 – 00.00 C3, C-huset, Campus Valla