Detta program behandlar djurs beteende och biologi i ett tillämpat perspektiv. Bland de teman som tas upp finns stress och djurvälfärd, beteendefysiologi och domesticeringens effekter på djurens beteende.

Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Programmet ger goda kunskaper i både teoribildning och metoder i tillämpad etologi. Kurser i neurobiologi med inriktning mot beteende, zoobiologi och in situ bevarandebiologi breddar kunskaperna inom djurbiologins område. Förutom föreläsningar och seminarier genomför du praktiska studier på djur i Kolmårdens djurpark tillsammans med erfarna zoologer.

Tyngdpunkten i programmet ligger på det ettåriga examensarbetet. I arbetet med att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie omsätts dina teoretiska och metodologiska kunskaper i praktiken. Tidigare examensarbeten har till exempel handlat om delfiners personlighet och hur den påverkar samspelet i gruppen, hur stress hos kycklingar påverkar deras inlärningsförmåga och hur luktsinnet används för val av födoämnen. I kombination med examensarbetet kan du läsa en valfri praktikkurs som ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Många möjligheter

Efter examen finns många möjligheter. Programmet kvalificerar för fortsatta studier till en doktorsexamen. Det är också möjligt att arbeta med djur- och miljöfrågor på myndigheter och organisationer, såväl nationellt som internationellt, eller som rådgivare till djurparker och privata företag.

Då programmet ges på engelska finns fullständig information på den engelska programsidan.

Utbildnings- och programplan

Mer information om programmet