För promovendi och installandi

Välkommen alla nya professorer och doktorer!

För dig som ska delta i ceremonin 1 juni 2024

Här hittar du som är anmäld till doktorspromotionen praktisk information inför den akademiska högtiden.

I samband med anmälan fick du en bekräftelse via mejl, var vänlig titta igenom den så att allt stämmer. Förutom praktisk information såsom antal gäster, allergier och dylikt används information om t.ex. avhandlingens titel till en programskrift. Behöver något korrigeras eller om du vill få bekräftelsen utskickad igen mejla: promotion@liu.se

Schema lördagen den 1 juni

Klockan 12:10
Promovendi: Samling vid entrén till Linköping Konsert & Kongress (LKK). Övermarskalk Helena Iacobaeus tar emot.
12.15 till cirka 13:20 Repetition i Crusellhallen ledd av övermarskalk och studentmarskalkar. Avslutas med gemensam repetition av processionen tillsammans med installandi

Klockan 12:55
Installandi: Samling vid entrén till Linköping Konsert & Kongress (LKK). Ceremonimästare Viveca Valgren tar emot.
13.00-13.45 Repetition i Crusellhallen ledd av övermarskalk och studentmarskalkar. Inleds med repetition av processionen tillsammans med promovendi

Klockan 15.30
Dörrarna till Crusellhallen öppnas för dina gäster och annan publik. Platserna ska vara intagna kl. 16.00. Inga biljetter behövs.

Klockan 15.45
Uppställning för procession i Marmorfoajén.

Klockan 16.00
Procession klar att gå.

Klockan 16.15 – cirka 18.30
Ceremoni i Crusellhallen.

Klockan 18.30
Drink och mingel i Marmorfoajén.

Före klockan 19.00
Doktorshatt lämnas in för förvaring i garderoben. Se till att hatt och eventuell hattkartong har försetts med ditt namn. Även diplom kan med fördel lämnas in.

Klockan 19.00
Platserna i Garden skall vara intagna.

Cirka klockan 22.00 – 01.00
Dans i Backstage.


 

Repetition

Repetitionen är obligatorisk och hålls tämligen kort. För att komma förberedd förväntas du dessförinnan ta del av vår repetitionsfilm som du får i mejl.

Det finns en tidslucka, mellan repetitionstidens slut cirka klockan 13.30 och samling för procession klockan 15.30. Tiden kan användas till att äta eller klä om, ifall man önskar det. Det finns inte några särskilda omklädningsrum, men huset är abonnerat av LiU hela dagen och det finns gott om utrymmen att klä om på.

Hatt och lagerkrans

Om du promoveras till teknologie, ekonomie eller medicine doktor bär du doktorshatt vid ceremonin. Om du har köpt hatt av hattmakare levereras den direkt till LKK och en faktura på hattkostnaden skickas till dig från hattmakaren. Om du lånar hatt, av till exempel en kollega, ska den lämnas in till ceremonimästaren den 15 eller 16 maj mellan klockan 9.30-14.00 eller på annan överenskommen tid. Hatten ska förses med ditt namn och ligga i en kartong som är märkt med ditt namn. Adress för hattinlämning: Post- och Husservice, hus A, Campus Valla. Ceremonimästaren ombesörjer att hattar transporteras till LKK. Doktorshattar måste lämnas in i förväg eftersom scenen med cirka 100 hattar och kransar ställs i ordning dagen före ceremonin.

Om du promoveras till filosofie doktor bär du lagerkrans. Den beställs efter det huvudmått som du har angett i anmälan och levereras till LKK. 

Inför håruppsättning, tänk på att hatten eller lagerkransen skall placeras på ditt huvud under ceremonin.

Klädsel

Den som promoveras eller installeras bär högtidsdräkt. Inget klädbyte mellan ceremoni och bankett. De gäster du bjudit med till banketten bär även de högtidsdräkt. 

Betalning

Om du ska betala lagerkrans och/eller kuvertavgift för gäster betalas summan in på LiU:s bankgiro 5050-0016 senast den 15 maj. Om din inbetalning sker från utlandet används följande uppgifter: Danske Bank, Bankkonto: 1281 01 17713, BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713.

Uppge ditt namn (inte gästens eller gästernas) vid betalning.

Din handledare

Om du har uppgivit namn och adress till handledare i anmälan kommer denne att få en personlig inbjudan efter din sista anmälningsdag. Handledaren har i sin tur möjlighet att bjuda med en gäst.

Festkonserten den 31 maj

Den 31 maj kl. 19.00 är det festkonsert i Crusellhallen. Till konserten behövs inga biljetter och du får ta med så många gäster du önskar. Alla är välkomna. Klädsel till konserten är valfri. 

Kontaktuppgifter

Vanliga frågor och svar om akademiska högtider

Här hittar du svar på vanliga frågor i samband med deltagande i den akademiska högtiden. Frågorna är framför allt aktuella för promovendi (de som har disputerat och ska promoveras) och installandi (de som är nya professorer och ska installeras) under 2024.

Inbjudan och anmälan

Får jag automatiskt en inbjudan till årets högtid om jag har disputerat sedan förra högtiden ägde rum eller är ny professor? Vart skickas den?

Alla som har disputerat under året och fram till och med 19 april 2024 bjuds in. För att kunna promoveras måste du ha din examen klar till högtiden. Inbjudan skickas ut med vanlig post till din folkbokföringsadress i början av mars.

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion, men har inte möjlighet att delta. Kan jag välja att promoveras vid ett annat tillfälle i stället?

Man kan skjuta upp in doktorspromotion till kommande två tillfällen, men får bara möjlighet att delta i mån av plats. Vill du skjuta upp är det ditt ansvar att höra av dig till promotion@liu.se i januari det år du vill delta och be att få en inbjudan.

Jag har fått en inbjudan till årets doktorspromotion och önskar anmäla mig. Hur gör jag?

Du hittar länken till anmälan samt en kod på din inbjudan. Vi rekommenderar att du går in på anmälningssidan tidigt då den i sig svarar på många frågor som du kan tänkas ha.

Jag har mejlat promotion@liu.se och meddelat att jag vill delta. Gäller det som anmälan?

Nej. Du måste anmäla dig via den länk som finns på din inbjudan. Notera att du måste få en bekräftelse till din mejl för att anmälan ska betraktas som giltig.

Hur vet jag att ni har mottagit min anmälan och att jag därmed är anmäld?

Du får en bekräftelse på den mejladress du uppgivit i anmälan. Kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du inte har fått en bekräftelse var vänlig titta i skräpposten. Hittar du inget bekräftelsemejl ta kontakt med oss via promotion@liu.se. Bekräftelsen är nödvändig för att betraktas som anmäld.

Kan jag efteranmäla mig om sista anmälningsdag har passerat?

Nej, tyvärr inte.

Hur gör jag om jag har skickat in min anmälan, men vill ändra något i efterhand?

Du mejlar dina ändringar till promotion@liu.se.
Fotograf Peter Holgersson AB

Ceremonin

Finns det särskilda parkeringsplatser vid Linköping Konsert & Kongress?

Nej.

Arrangeras det bussturer tur och retur mellan Norrköping och Linköping?

Nej.

Måste jag vara med på samlingen/repetitionen som äger rum samma dag som ceremonin?

Ja. Repetitionen syftar till att alla ska känna sig säkra. Promovendi ges även tillfälle att prova hatt och lagerkrans.

Ska man bära högtidskläder under repetitionen?

Det väljer du själv. Det kommer att finnas tid mellan repetition och ceremoni, men inga omklädningsrum på Linköping Konsert & Kongress.

Kan/ska min gäst följa med på repetitionen?

Nej.

Vad innebär högtidsdräkt?

Frack eller långklänning. Till fracken bärs vit väst eller gördel och vit fluga/rosett, svarta strumpor och svarta finskor. Långklänningen (ankellång) kan vara i valfri färg. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör gärna med ceremonimästaren. Om du bär klänning med bara axlar så tänk på att komplettera din klädsel med sjal eller armbågslånga handskar under ceremonin.

Dina gäster bär högtidsdräkt vid banketten. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor och svarta skor, eller klänning av valfri längd.

Den som promoveras eller installeras bär högtidsdräkt under både ceremoni och bankett. 

Jag ska promoveras/installeras och läser på inbjudan att vid den akademiska processionen är klädsel högtidsdräkt, men under rubriken doktorspromotion står det att klädsel är valfri. Vad gäller?

Den sistnämnda informationen gäller för de gäster som enbart ska titta på ceremonin, dvs inte medverka på scenen eller gå vidare till banketten. Promovendi, installandi samt bankettgäster är högtidsklädda.

Kan LiU hjälpa till att ordna högtidsdräkt och/eller hatt?

Nej, tyvärr inte.

Ska man klä om mellan ceremoni och middag?

Nej.

Kan barn bjudas med som gäst till högtiden?

Generellt kan man säga att den högtiden inte är en tillställning för barn. Ceremonin är lång och det kan vara svårt att sitta tyst och stilla så pass länge. Om man har möjlighet att ordna barnvakt så är det bra.

Vilka regler gäller för fotografering/filmning av ceremonin?

Man får fotografera och filma. Men man sitter kvar på sin plats och fotograferar utan blixt och utan att skymma någon annan. Inga stativ eller liknande får användas. LiU fotograferar under ceremonin. Dock kan vi inte garantera att det tas bilder på samtliga medverkande.

Tar LiU bilder under ceremonin som man kan ta del av?

Ja. Promovendi och installandi får information om dessa bilder en tid efter högtiden. Dock tas inte bilder av samtliga medverkande.

Hur lång är ceremonin?

Det beror på antalet personer som ska installeras respektive promoveras, men räkna med 2,5 timme.

Vad kostar en hatt respektive lagerkrans?

Hatt kostar 6 200 kr och lagerkrans 650 kr (gäller för 2024).

Måste jag som promovend bära huvudbonad vid ceremonin?

Ja. Lagerkransen/hatten är en av insignierna (tecknen) och är en betydelsefull del av promoveringsritualen.

Om jag har disputerat som filosofie doktor vid tekniska eller medicinska fakulteten - ska jag bära lagerkrans eller hatt?

Filosofie doktorer kröns, oavsett fakultet, med lagerkrans vid promoveringen.

Hur går jag tillväga för att köpa en lagerkrans?

Du beställer en lagerkrans via anmälningssidan och denna köps sedan in av ceremonimästaren. Var noga med att ange rätt huvudmått: använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

När jag beställer lagerkrans ska jag ange huvudmått. Hur mäter jag på korrekt sätt?

Använd måttband och lägg dess underkant vid ögonbrynens ovankant och mät vågrätt runt huvudet.

Jag ska göra en inbetalning till LiUs konto när jag har beställt lagerkrans - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning ska ditt namn, dvs huvudgästens, framgå vid inbetalningen.

Jag ska som promovend införskaffa doktorshatt. Hur går jag tillväga?

Doktorshatt kan köpas av Hattsmedjan AB (hattmakare Marie Fredsberg Lindström). Hatten skräddarsys efter ditt huvud och hattmakare kommer att finnas på plats på Campus Valla den 26 mars kl 15-17 för måttagning och beställning (tid bokas på anmälningssidan), men man kan även kontakta Marie direkt. Observera att sista datum för beställning av hatt är den 15 april. Vill du inte köpa hatt får du själv ombesörja att hyra eller låna hatt. Om du hyr/lånar hatt måste du se till att hatten förses med din fakultets hattmärke. Hatt som sys av Marie levereras direkt till konserthallen. Hatt som du lånar eller hyr ska lämnas in till ceremonimästaren på dagar som kommer att kommuniceras separat. Telefonnummer till hattmakare: 073-268 99 69.

Om jag köper hatt av hattmakaren - vart levereras den färdiga hatten?

Den levereras till ceremonimästaren som ombesörjer att den kommer till konserthallen.

Om jag köper hatt av hattmakaren/beställer lagerkrans och den levereras direkt till Linköping Konsert & Kongress, får jag inte prova den innan själva ceremonin?

Jo, du kommer att ges tillfälle att prova vid särskilt tillfälle under repetitionen.

Vad gör jag om det visar sig att min hatt eller lagerkrans inte passar?

Hattmakare finns på plats på Linköping Konsert & Kongress under stor del av dagen och kan ombesörja enklare justeringar (dock inte av hatt som du lånat eller hyrt). Lagerkrans får du vid behov hjälp att justera av marskalkar som finns på plats under repetitionen.

Om jag som promovend lånar eller hyr hatt - ska jag ta med den till repetitionen eller lämnar jag in den?

Hyrd eller lånad hatt lämnas in till ceremonimästaren någon/några veckor (datum kommuniceras separat) före promotionen.

Kan jag låta en bekant lämna in lånad hatt till ceremonimästaren eller måste jag komma med den själv på de tider som angivits?

Du kan låta någon annan lämna in hatten. Se dock till att både den och kartong är märkt med ditt namn.

Är det enbart under själva ceremonin som hatten bärs, eller även vid något annat senare tillfälle under kvällen?

Den bärs enbart vid ceremonin.

Måste installandi bära doktorshatt?

Nej.

Jag har promoverats vid ett annat lärosäte än LiU och ska nu installeras som professor. Ska jag i samband med installationen bära den doktorshatt som jag mottog i samband med doktorspromotionen?

Ja.

Jag är inbjuden att installeras som professor - när jag promoverades som filosofie doktor mottog jag lagerkrans, ska jag bära det på min professorsinstallation också?

Nej, som installandi bär du doktorshatt. Vill du införskaffa hatt så kommer hattmakare att finnas på plats på Campus Valla den 26 mars kl 15-17 för måttagning och beställning (mejla promotion@liu.se att du önskar tid för måttagning), men du kan även kontakta hattmakare direkt på tel 073-268 99 69. Observera att sista datum för beställning av hatt är den 15 april.

Doktorsring delas inte ut till promovendi under ceremonin. Kan jag köpa en ändå och bära den under ceremonin?

Du kan köpa doktorsring om du önskar det. Guldsmed finns på plats på Campus Valla den 26 mars kl 15-17 för måttagning och beställning (tid bokas på anmälningssidan), men man kan även kontakta guldsmed direkt: 072-311 03 65. Ringen tar du på dig efter ceremonin.

När får jag diplomet och vilken betydelse har det?

Diplomet delas endast ut vid ceremonin och är ett bevis på att man är promoverad eller installerad. Den som inte deltar i ceremonin får inget diplom.

Får vem som helst komma och se på ceremonin?

Ja, den är öppen för alla, kostnadsfri och det behövs inga biljetter. Publiken kan sätta sig var de vill (med undantag för vissa reserverade platser längst fram). Platserna ska vara intagna kl. 16.00.

Jag har en bekant som sitter i rullstol och vill titta på ceremonin - kan det ordnas med särskild plats?

Ja. Mejla promotion@liu.se.

Akademisk högtid 2023 Fotograf Peter Holgersson AB

Banketten

Hur är placeringen vid banketten?

Vid banketten placeras du med dina gäster och kollegor från samma institution eller fakultet så långt det är möjligt. Har du särskilda önskemål kan du framföra dem i anmälan.

Kan jag bjuda med mina barn som gäster till banketten?

Ja, men små barn har ingen större behållning av banketten. Barnen deltar på samma villkor som vuxna, vilket innebär att de serveras samma mat och får kuverten likadant dukade som de vuxna. 

Kan jag ta med barn som ligger i liggvagn?

Det allra bästa är om du har möjlighet att ordna barnvakt. Går inte det så uppge i anmälan att du behöver sitta på en plats som möjliggör att du har barnvagn bredvid dig. Har du inte uppgivit det i anmälan kommer vi inte ha möjlighet att ordna med en annan plats än den du blivit tilldelad.

Måste min medföljande gäster bära högtidsdräkt?

Ja. Barn och ungdomar kan bära vit skjorta med slips, mörka byxor eller klänning av valfri längd.

Kan jag ta med flera gäster till banketten än det står på inbjudan, om jag betalar kuvertpris för dessa?

Nej, tyvärr inte. Däremot kan du bjuda in flera personer att närvara vid ceremonin som äger rum i Linköping Konsert & Kongress mellan kl. 16.15 och cirka kl. 18.30.

Som promovend har jag möjlighet att bjuda in tre gäster. Betalar jag för någon av dessa och hur gör jag inbetalningen?

En av dina gäster bjuds på banketten, de två andra betalar du kuvertpris för. Mer information om kostnad och var pengar sätts in framgår i anmälan.

Räknas min man/hustru/respektive in bland de gäster jag har möjlighet att bjuda in?

Ja.

Jag har vänner som promoveras vid samma tillfälle, kan vi få sitta i närheten av varandra?

I anmälan kan du som promovend uppge vilka andra du önskar bli placerad i närheten av vid banketten. Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt tillmötesgå dina önskemål.

Kan man beställa vegetarisk kost?

I anmälan kan du uppge om du har matallergier eller andra behov av specialkost. Vi ordnar inte särskild mat till barn.

Finns det alkoholfritt alternativ?

Alkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

Hur gör jag om jag som promovend har flera handledare som jag vill bjuda in till promotion?

LiU bjuder in en handledare (den du uppger i anmälan). Vill du bjuda in flera handledare får du bjuda in dem som dina (sammanlagt tre) gäster.

Om min huvudhandledare inte har möjlighet att delta, kan jag i stället uppge min bihandledares namn i anmälan?

Ja.

Jag är promovend och undrar om min handledare kommer att bjudas in till högtiden utöver de tre gäster jag får lov att bjuda med?

Den handledare du uppger i anmälan bjuds in separat av ceremonimästaren och du behöver således inte bjuda in denna bland dina gäster. Handledaren har i sin tur möjlighet att bjuda med en gäst.

Kommer den handledare jag har uppgivit i anmälan att placeras i närheten av mig vid banketten?

Ja, vi placerar alltid handledare i din närhet, men får göra undantag om din handledare har flera doktorer som promoveras vid samma tillfälle.

När jag uppger gäst i anmälan, får denne/dessa egna inbjudningar till den akademiska högtiden?

Nej. Så det är viktigt att du informerar dina gäster om tider, klädsel och annat praktiskt.

Vid inbetalning för gästers kuvert till banketten - önskar ni något speciellt meddelande eller OCR?

För att kunna härleda insättning ser vi helst att du som huvudgäst för inbetalning för sina gäster. Om någon annan gör inbetalningen måste huvudgästens namn anges i inbetalningen.
Akademisk högtid 2023 Fotograf Peter Holgersson AB