Traditioner och symboler

Ceremonin vid LiU har traditioner från medeltiden och präglas av olika symboler.

Ceremonins symboler

Doktorshatt.  Personer som promoveras får ett antal insignier, tecken, som visar att de har uppnått kunskap, färdighet och värdighet. De som promoveras till teknologie, ekonomie eller medicine doktor tar under ceremonin emot en doktorshatt; en symbol för makt och frihet som även står för forskningens frihet.

De som promoveras till filosofie doktor bär lagerkrans, en sed som tillkom redan på medeltiden ute i Europa. Doktorsring Filosofie doktor. Doktorerna kan också välja att bära en speciell ring som står för kunskapens oändliga värld och symboliserar troheten mot vetenskapen. Alla doktorer får ett diplom, mästarbrev, som tidigare var det officiella examensbeviset.

På scenen vid ceremonin finns ett antal olika symboler och färger. På scenen står parnassen, en slags kateder. När den som promoveras förs över parnassen till andra sidan symboliserar det den unga forskarens övergång från student till lärare.

Cirkeln och färgen rött representerar Medicinska fakulteten, linjen och den gröna färgen Filosofiska fakulteten och kvadraten och blått Tekniska fakulteten.

Fotograf Peter Holgersson AB

Vid ceremonin promoveras personer som tagit sin doktorsexamen under det senaste året, hedersdoktorer som fakulteterna utser samt jubeldoktorer, en titel som ges till dem som promoverats 50 år tidigare. Nya professorer installeras och välkomnas till universitetet.

Så tillverkas en doktorshatt

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s doktorspromotioner i decennier.

Ett riktigt hantverk

Visste du att många av doktorshattarna är handgjorda och att det bara finns tre hattmakare i Sverige som gör dem? En av dem är Marie Fredsberg Lindström i Skärblacka som gjort hattar till LiU:s doktorspromotioner i decennier.