Möbeldesign 180 hp, examensarbete.
Projektet handlar om relationen mellan människa och verktyg där resultatet återspeglar tankar kring en produktion som visas i ett verktyg och i en produkt. Idén har sitt ursprung i att se möbeln som en kropp vars hud och skelett hänger ihop i symbios.