Kontroll av kristallstrukturen i GaAs-nanotrådar ger oväntat stark överton hos det emitterade ljusetKontroll av kristallstrukturen i GaAs-nanotrådar ger oväntat stark överton hos det emitterade ljusetGaAs-baserade halvledare är mycket attraktiva för olika tillämpningar inom ickelinjär fotonik, på grund av deras icke-centrosymmetriska kristallstruktur och de ovanligt stora ickelinjära optiska koefficienterna. Nanostrukturerade halvledare, t.ex. nanotrådar ger stora möjligheter att skräddarsy de ickelinjära optiska egenskaperna hos materialet, och därför också öka dess prestanda. I denna artikel visar vi hur GaAs-nanotrådar med en kristallstruktur av så kallad wurtzite-typ kan generera ljus av den första övertonen (d.v.s. med dubbla energin av det inkommande ljuset) på ett mycket effektivt sätt. Vi visar att wurtzite-strukturen ökar effektiviteten hos detta fenomen genom ett inbyggt elektriskt fält i nanotråden, som uppstår i denna kristallstruktur, vilket kan kontrolleras optiskt samt även potentiellt elektriskt. Vår upptäckt visar en effektiv strategi för att manipulera och öka denna ickelinjära effekt i nanotrådar, genom design av kristallstrukturen.

Artikeln i sin helhet finns tillgänglig här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202104671