Att skjuta upp studiestarten

Har du kommit in på en utbildning men kan av någon anledning inte påbörja den? Då finns möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten. Det betyder att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. För att kunna beviljas anstånd måste du ha särskilda skäl.

Skäl för ansökan om anstånd

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten. Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra speciella omständigheter som till exempel vård av barn. Om du arbetar och inte kan börja studierna därför att ledigheten enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning har skjutits upp kan du också ansöka om anstånd. Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling.

Till Universitets- och högskolerådets författningssamling

Dina skäl för anstånd prövas individuellt. De ska vara av sådan art att du inte själv kunnat råda över dem. Om du söker om anstånd måste du styrka dina skäl med skriftliga intyg. Du kan få anstånd i högst 18 månader.

Så ansöker du om anstånd

Ansökan om anstånd bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är känt. För att kunna beviljas anstånd måste du dock vara antagen till det utbildningstillfälle anståndsansökan avser. Ansökan måste också inkomma innan registreringsperiodens slut.
Anståndsansökan görs på särskild blankett och skickas sedan, tillsammans med kopia av antagningsbesked och den dokumentation som styrker åberopat skäl, till: 

Linköpings universitet 
Antagningen
58183 Linköping

Ansökan om anstånd med studiernas påbörjande (PDF) 

Så meddelas beslutet

När ett beslut har fattats får du ett meddelande till ditt konto på antagning.se. Du får också en kopia av beslutet skickad till din postadress.

Påbörja studierna efter anstånd

Om du beviljas anstånd ska du spara beslutet. Inför den termin du ska påbörja studierna måste du göra en ny ansökan, senast sista ansökningsdag, via antagning.se. Skicka in ditt beviljade beslut tillsammans med din nya anmälan. Tänk på att många utbildningar endast har studiestart en gång om året, till exempel enbart till höstterminen.