17 augusti 2015

Med en bra bit över fyra tusen antagna programstudenter börjar
det kännas som höstvimmel på LiU. Den här veckan startar med de stora uppropen av lärar- och civilingenjörsstudenter.

Faddrar bjuder på korvgrillning i Universitetsparken under nolle-p 2015Höstens nya mastersstudenter har funnits på plats sedan ett par veckor. I förra veckan droppade en del av studenterna på filosofisk fakultet in – bland andra affärsjurister, personalvetare och ekonomer. Den här veckan tillkommer psykologer, sociologer, miljövetare, kulturvetare med flera.

- Det fullt i lokalerna, vi behöver knappt ta in några reserver, konstaterar Inger Lindell, utbildningsintendent på Filosofiska fakultetens kansli.

Faddrar för studenterna på slöjd, hantverk och design grillar korvOch det blev också ganska snabbt studentmyllrigt även utomhus på Campusområdena, med taktfasta fadderister och vänliga faddrar. som till exempel försåg nykomlingarna på med nygrillat i Universitetsparken.

Idag, den 17 augusti, och imorgon den 18:e hålls också de stora uppropen för studenterna på Utbildningsvetenskap och för civilingenjörsstudenterna på Teknisk fakultet.

Den 24 augusti kommer så Medicinska fakultetens nybörjare.

Trångt framför scenen under en Kalaskonsert. Blåtoner.Foto: Göran BillesonEnligt den officiella statistiken för urval 2 har Linköpings universitet antagit 4518 studenter till programmen, 5146 till fristående kurser och 613 personer fick besked att de antagits till olika påbyggnadsutbildningar, majoriteten av dem på Filosofisk och Medicinsk fakultet.

Nu väntar en hektisk inkörningstid med studenternas nolleaktiviteter och med ett slut först med universitetets stora Kalasmottagning på SAAB Arena den 2 september.

Publicerad 2015-08-17