14 september 2016

Vad kan arbetsterapeuter göra i flykting- och integrationsfrågor? Området är en ny arena för ett yrke i förändring och frågorna lyfts på ett seminarium i Norrköping i veckan.

Heldagsseminariet om flykting- och integrationsfrågor arrangeras av arbetsterapeutprogrammet på LiU med ekonomiskt stöd från projektet ”LiU:s initiativ i flyktingfrågan”. Dagen vänder sig framför allt till studenter på programmet. Men eftersom arrangören också vill skapa diskussion med det omgivande samhället står också aktörer som kommuner, regionen och politiker på inbjudningslistan.
- Det har alltid funnits ett intresse för aktuella samhällsfrågor hos oss, säger Mathilda Björk, ansvarig för arbetsterapeutprogrammet och en av initiativtagarna till seminariet. I de här frågorna har vi hittat ett tema som engagerar både nya och gamla studenter på programmet. Det märks att vi träffat rätt, vi har fått ett 70-tal anmälningar från alla terminer på programmet.

Mathilda Björk, ansvarig för arbetsterapeutprogrammet och en av initiativtagarna till seminariet. Vad kan arbetsterapeuter göra i flykting- och integrationsfrågorna?
- Det finns en bred kunskap hos arbetsterapeuter att använda meningsfulla aktiviteter och strukturera upp vardagen för människor som behöver struktur i en kaotisk tillvaro, säger Mathilda Björk. Hos oss finns lärare med den erfarenheten och ett stort intresse för att bidra i samhället där flyktingar finns.
Mathilda Björk tycker att arbetsterapeuters kunskap skulle kunna användas mer i samhällets integrations- och flyktingarbete.
- Att hitta meningsfull sysselsättning och skapa struktur i vardagen ger bättre hälsa och förebygger ohälsa, det är det som är vår profession.

Nya arbetsområden

Under seminariet hålls presentationer som representerar olika perspektiv av flyktingars förutsättningar att integreras i det svenska samhället. Föreläsningar varvas med diskussioner. Dagen inleds med en inspirationsföreläsning med Djamal Hamaii som själv kom hit som ensamkommande barn och nu jobbar som integrationssamordnare. Bland talarna finns också två studenter som deltagit i en internationell arbetsterapikonferens och berättar vad som görs inom det här området i Europa.

- Det är ett sätt att öka studentdelaktigheten, menar Mathilda Björk. Seminariet blir ett moment som ligger utanför de vanliga kursplanerna.
Hon tror också att dagen kan bidra till att äldre studenter upptäcker områden att söka jobb inom och att nya studenter får upp ögonen för områden de kanske inte ens tänkt att de kunde jobba med.
- Nätverkande är en viktig del av dagen, det ger en möjlighet att föra ut den kunskap vi har.

Hur kommer ni att gå vidare efter seminariet?
- Vi ser redan nu att dagen väckt stort intresse. I framtiden hoppas vi kunna göra det i större format, bjuda in fler och diskutera samarbeten, hitta områden att göra verksamhetsförlagd utbildning inom eller examensarbeten. Nätverkande är en viktig del. Jag tror det finns mycket att göra inom området flykting- och integrationsfrågor. Därför är det extra roligt att universitetet nu satsar på flyktingfrågan och gör en sådan här dag möjlig.

Heldagsseminarium om flykting- och integrationsfrågor äger rum den 15 september 2016, 9.00 - 15.00, Färgeriet, Campus Norrköping. Arrangör: Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet.