Möbeldesign 180 hp, examensarbete.

I kreativa arbetssituationer finns en viss förståelse för hur mycket en produkt kostar och varför, detta tack vare att designern redovisar sitt arbete i olika stadier för att få beställaren med på spåret. Privatpersoner däremot kan ha svårare att vara införstådda i värdet av en produkt, ett lägre pris krävs oftast då de i vissa fall inte har samma typ av kunskap om vad kvalitet på en designad produkt innebär.

I mitt examensarbete ville jag ta reda på hur en designprocess kan dokumenteras med hjälp av tecknade bilder samt vilken betydelse bilden har för berättandet av en kreativ process. Jag har undersökt min egen designprocess och utifrån den gjort en handbok för åskådaren. Boken ska dels fungera som ett pedagogiskt verktyg för en nybörjare, dels till att förmedla en produkts värde och ge designintressenten en inblick i hur produkten blivit till.

Designprocessen som beskrivs i handboken har resulterat i en produkt i form av en mångsidigt användbar ställning som kan användas som allt ifrån klädes- och smyckesförvaring till kreativ arbetsyta. Användningen av ställningen är beroende på situation och användarens behov.