02 maj 2011

Användare av hörapparater lyckades varaktigt förbättra sitt
hörande genom att delta i ett utbildnings- och behandlingsprogram på internet. Den unika studien är gjord i samarbete mellan kliniska och tekniska audiologer och psykologer vid Linköpings universitet.
Hörapparater hamnar ofta i byrålådan. Det beror ofta på att deras innehavare, människor med nedsatt hörsel, inte riktigt vet hur apparaten ska fungera och vad man kan förvänta sig av den i olika lyssningssituationer. De får inte heller rätt vägledning. När den krånglar eller inte ger den förbättring de hoppats, ger de upp. Det finns amerikanska mätningar som visar att tre av fyra hörapparater inte används.

I en första LiU-studie tog drygt 50 hörselskadade del av ett behandlingsprogram via internet. Under fem veckor hade de regelbundet kontakt med audionomer, fick material att läsa, arbetsuppgifter, övningar och goda råd om hur de kan hantera situationer som är hörselmässigt svåra.

- De fick dels praktisk information; hur fungerar en hörapparat och vilka krav kan man ställa på den, dels tips om hur de kan göra till exempel på fester och i andra bullriga miljöer, berättar Elisabeth Thorén, doktorand i audiologi.

Förbättringen höll i sig

Samtidigt deltog en kontrollgrupp av hörselskadade enbart i ett diskussionsforum, där de hade kontakt med varandra, men inte med behandlande personal.

Båda grupperna förbättrade sin hörsel genom att de blev bättre på att använda hörapparat. I den behandlade gruppen var förbättringen dock större. Den håller också i sig, visade en uppföljning sex månader senare.

Hörselskadade är ofta äldre personer och frågan är förstås om de har den internetvana som behövs. Men deltagarna i studien var till och med mer datorvana än forskarna hade förväntat sig, berättar Elisabeth Thorén.

- Många hörselskadade föredrar att kommunicera skriftligt via internet, hellre än per telefon där de är beroende av hörseln. Men det är förstås också datorvana personer som söker sig till den här sortens program. Vi annonserar ju efter personer som vill vara med.

Det är första gången som den här typen av behandlingsprogram erbjuds hörselskadade via internet. Nu gör linköpingsforskarna en ny utvidgad studie där de kombinerar ett behandlingsprogram med ett diskussionsforum.

Studierna leds av Thomas Lunner, professor i kognitiv hörselvetenskap, och Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi. Gerhard Andersson har i många år utvecklat behandlingar via internet för exempelvis tinnitus, lätta depressioner och sömnproblem. Den första studien har resulterat i en artikel i tidskriften Journal of the American Academy of Audiology.