02 december 2013

Ett nytt analysverktyg som kan identifiera problem i
byggprocessen har utvecklats av Micael Thunberg, doktorand i
bygglogistik. Genom att undvika problem och leverera rätt material på rätt plats i rätt tid blir bostäderna billigare.

Enligt studier som tidigare gjorts på svenska byggarbetsplatser är det bara runt 15 minuter av varje arbetstimme som en byggarbetare utför direkt arbete. Brister i logistiken innebär att byggarbetaren lägger större delen av sin tid på att vänta, flytta och leta efter material eller rätta till effekter av felaktiga beställningar. Potentialen är med andra ord stor att effektivisera arbetet genom bra bygglogistik - att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.

bSCOR specialanpassat för byggbranschen

Micael Thunberg– Identifierar man problemen tidigt i byggprocessen, redan i försörjningskedjans leveranser av material och utrustning till byggarbetsplatsen, kan man också åtgärda dem tidigt, hålla nere kostnaderna och bygga effektivare, säger Micael Thunberg, doktorand i bygglogistik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, campus Norrköping.

Inom ramen för sin licentiatavhandling har han tagit fram ett verktyg där byggentreprenören, tillsammans med underentreprenörer, leverantörer och andra aktörer, får hjälp att tidigt hitta problem och även få en uppfattning om hur dessa påverkar byggprojektet i sin helhet. Verktyget, kallat, bSCOR, Builders Supply Chain Operations Reference model, har utvecklats i projektet och är speciellt anpassat till byggbranschen.

Växande intresse för bygglogistik

Micael Thunbergs licentiatavhandling är ett av resultaten av den donation från LE Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som möjliggjorde att en professur i bygglogistik inrättades mot slutet av 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet och forskargruppen består i dag av sju personer, varav fyra doktorander.
Byggarbetsplats

– Micael Thunbergs avhandling är den första från gruppen och den behandlar ett av de mest eftersatta områdena inom bygglogistiken – förmågan att kartlägga och mäta processer, som i sin tur ligger till grund för att förbättra byggbranschens effektivitet och produktivitet. Avhandlingen är inte bara en milstolpe för Linköpings universitet utan också för möjligheten att skapa en effektivare byggbransch i Sverige, säger professor Martin Rudberg, som leder bygglogistikgruppen.

Ytterligare två licentiatavhandlingar från gruppen kommer att presenteras inom kort, en i december 2013 som behandlar alternativa transportlösningar och en i februari 2014 om industriellt byggande.

Micael Thunberg är även verksam inom Brains & Bricks, centrum för behovsmotiverad forskning inom byggbranschen.

Towards a Framework for Process Mapping and Performance Measurement in Construction Supply Chains, Micael Thunberg, Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings universitet, 2013.

Foto byggarbetsplats: IStock
2013-12-02

Forskare