Leder LiU:s forskning inom bygglogistik

Logistik börjar redan på ritbordet! Genom att tänka logistik i hela byggprocessen kan vi radikalt sänka kostnader och produktionstider inom byggbranschen, vilket inte bara kommer branschen tillgodo utan hela samhället i form av fler bostäder, lokaler och anläggningar till lägre priser.

Som innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik leder jag den grupp som forskar och undervisar om bygglogistik vid Linköpings universitet i Norrköping.


Vid sidan av bygglogistik ägnas min forskning också åt planering av försörjningskedjor, produktionsstrategi, och supply chain management.


Yrkeskarriär

2009-
Professor, L E Lundberg donationsprofessur i bygglogistik, institutionen för teknik och naturvetenskap, LiU
2006-2009
Universitetslektor i produktionsekonomi, institutionen för industriell och ekonomisk utveckling, LiU
2004-2006
Universitetslektor i transporttelematik, institutionen för teknik och naturvetenskap, LiU
2002-2004
Universitetslektor i logistik, Ingenjörshögskolan I Jönköping
1999-2000
Gästforskare vid McMaster University, Ontario, Kanada
1997-2002
Doktorand i produktionsekonomi, institutionen för produktionsekonomi, LiU

Akademisk utbildning

  • 2008 Docent i produktionsekonomi, LiU
  • 2002 Tekn Dr i produktionsekonomi, LiU
  • 1997 Civ ing i industriell ekonomi, LiU

Utmärkelser och priser

  • International Journal of Logistics: Research & Application: Pris för bästa publicerade artikel under 2006 (The Charted Institute of Logistics and Transportation, UK)
  • “Gyllene Moroten”, LinTeks pris till bästa pedagog 2005, utdelat av teknologföreningen vid LiTH
  • The Literati Club 2004 Award of Excellence for Outstanding paper in the Journal of Manufacturing Technology Management (formerly Integrated Manufacturing Systems) (Dr Theo Williamson Award)
  • Sex brev från tekniska högskolans dekanus som erkännande för höga kursutvärderingar från studenterna (2007, 2008, 2009, 2014, 2015)
  • Stipendium från the Sweden-America Foundation 1999 (SEK 80,000)

Undervisning och handledning

Jag är examinator/kursansvarig för kursen TNBI65 Bygglogistik på Byggingenjörsprogrammet som kan läsas av studenter från Byggingenjörsprogrammet (Bi), Samhällets logistik (SL) och Flygtransport- och logistik (FTL). Dessutom handleder och examinerar jag en hel del exjobb från dessa tre program.

Övrigt

Jag är biträdande forskningsledare i Brains & Bricks, m. fl. uppdrag.

Publikationer

2022

Nyheter

Twitter

Publikationer

2022