Fotografi av Martin Rudberg

Martin Rudberg

Professor, Enhetschef

Innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik och chef för enheten bygglogistik. Forskar, undervisar och handleder doktorander inom bygglogistik, samt är ansvarig för masterprogrammet i Digitaliserat byggande.

Leder LiU:s forskning inom bygglogistik

Martin Rudberg tillträdde den nyinrättade L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik 2009 och har sedan dess byggt upp LiUs verksamhet inom bygglogistik. Idag är LiUs bygglogistikforskning ledande i Sverige och Europa och en av de större forskningsaktörerna inom området i ett globalt perspektiv.

Efter en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid LiU 1996, valde Martin att fortsätta sina studier vid LiU och doktorerade i produktionsekonomi 2002. Efter avlagd doktorsexamen inleddes den akademiska karriären som lektor vid Ingenjörshögskolan i Jönköping, för att sedan fortsätta med olika lektorat inom LiU i både Norrköping och Linköping, innan den nuvarande professuren tillträddes i juni 2009. 

Inom såväl forskning som undervisning har Martins fokus alltid rört sig kring resurseffektivitet, planering, strategi och logistik för såväl producerande enheter som för försörjningskedjor. Inom dessa områden har Martin jobbat i nära samarbete med näringslivet inom en rad olika branscher, bl.a. mobil-telekom, tillverkningsindustri, detaljhandel, processindustri och nu senast byggindustrin.

Martin har alltid arbetat i nära samverkan med näringslivet, andra lärosäten och forskningsinstitutioner, både nationellt och internationellt. Han har bl.a. varit gästforskare i både Kanada (McMaster University, Ontario) och Australien (University of Sydney). Han är flitigt anlitad som föredragshållare och rådgivare i näringslivet och som gästföreläsare på andra universitet och forskningsinstitutioner, både nationellt och internationellt. 

De senaste åren har Martins forskning kretsat kring byggandets digitalisering och digitala transformation. Martin har bl.a. varit projektledare för ett av samhällsbyggnadssektorns största digitaliseringsprojekt – Uppkopplad byggplats som finansierades av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Vid sidan av forskningen inom byggandets digitalisering drev Martin också utvecklingen av LiUs masterprogram inom Digitaliserat byggande som startade 2023. 

 

Martin Rudberg är född och uppväxt i Borås, innan han 1992 flyttade till Linköping för att påbörja sin studier vid Linköpings universitet. Sedan dess bor Martin kvar i Linköping. Foto Anna Nilsen

Senaste publikationer

2023

Petter Haglund, Joakim Wikner, Martin Rudberg (2023) Investigating On-Site Production in Construction Using Decoupling Thinking Advances in Production Management Systems: Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures, Part III, s. 126-139 Vidare till DOI
Wolfgang Grenzfurtner, Martin Rudberg, Kristina Loike, Richard Mayrhofer, Manfred Gronalt (2023) Industrialized housebuilding business strategies and the design of performance management systems Production planning & control (Print), Vol. 34, s. 1178-1191 Vidare till DOI
Petter Haglund, Martin Rudberg (2023) A longitudinal study on logistics strategy: The case of a building contractor The International Journal of Logistics Management, Vol. 34, s. 1-23 Vidare till DOI
Robert Larsson, Martin Rudberg (2023) Effects of weather conditions on concrete work task productivity - a questionnaire survey Construction Innovation, Vol. 23, s. 306-321 Vidare till DOI

2022

Martin Rudberg, Ahemt Anil Sezer (2022) Digital tools to increase construction site safety Association of Researchers in Construction Management (ARCOM) PROCEEDINGS OF THE 38TH ANNUAL CONFERENCE

Forskning

Forskningen inom enheten bygglogistik bedrivs inom två områden: Bygglogistik, samt Stadsutveckling och logistik. Vid sidan av att vara enhetschef är Martin också ansvarig för forskningsområdet Bygglogistik där vi för närvarande bedriver forskningsprojekt inom byggandets digitalisering, logistikstrategier för byggentreprenörer, byggplatsens och försörjningskedjans effektivisering, industriellt byggande, samt planering och styrning av logistikaktiviteter inom byggandet.

Undervisning

Nyheter

Porträtt av man som ler

LiU startar nytt masterprogram i digitaliserat byggande

Byggbranschen är i ett stort behov av ny kunskap och kompetens inom digitalisering för att driva på utvecklingen. I höst startar LiU ett nytt masterprogam i digitaliserat byggande.

Byggarbetsplats med tre personer sedda från ovan.

LiU leder projekt för digitaliserade byggplatser

Formas har beviljat sex miljoner kronor till ett LiU-projekt om digitalisering av byggarbetsplatser. Projektet startar 1 december och sträcker över drygt två år.

Byggarbetsplats

Effektivare bygge med rätt vald produktionsstrategi

Behovet av nya bostäder är rekordstort och byggbranschen står inför utmaningen att bygga snabbt och med hög kvalitet utan att byggkostnaderna skenar. I Henric Jonssons doktorsavhandling får byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi.

Organisation