Birgitta berättar om sitt arbete som Biomedicinsk analytiker på avdelningen för klinisk kemi Laboratoriemedicinskt centrum, Linköping.

Jag har arbetat som Biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi i ca 30 år och har hunnit prova på olika typer av arbetsuppgifter. Idag arbetar jag på en mindre enhet inom klinisk kemi, där det utförs specialanalyser inom koagulation, molekylärbiologi, proteinkemiska och metabola områden.

Jag analyserar urin, blod och utandningsluft. Provhanteringen kräver avancerad teknik men många moment utförs fortfarande manuellt.
 Min dag börjar med att jag bildar mig en uppfattning om vad som är på tur att göras och planerar dagens arbetsuppgifter. Provtransporten kommer tre gånger/dag men eftersom vi inte är något akutlab och många analyser är tidskrävande utförs inte alla analyser dagligen.

Steg 1

Idag föll lotten på mig att analysera CD-transferrin som är en markör för att upptäcka långvarigt alkoholintag. Jag tar fram 55 prover ur kyl eller frys. Instrument, prov förbereds och lösningar bereds.

Ett viktigt moment är identifiering och märkning av patientprov. Märkningen följer provet från provtagning till svarsutlämning kors och tvärs i olika analyssteg och apparaturer.

Det är oftast väldigt små mängder som skall mätas och många av våra analysinstrument kräver att provet renas från störande ämnen innan mätning, vi kallar det steget för upparbetning vilket kan ta 1-2 dagar.

Upparbetningssteget ser olika ut beroende på vilket ämne som skall mätas och vilken mätteknik som skall användas. När det gäller mätning av CD-transferrin tillsätts järn i överskott och lipoproteiner tas bort från provet.

Steg 2

Då upparbetningen är klar programmerar jag det kromatografiska instrumentet som skall användas. 

När proverna väl har satts i instrumentet sker analyseringen automatisk utan övervakning av personal vilket gör det möjligt att utnyttja alla dygnets timmar för analysering. Varje prov färdas genom instrumentet i 30 min samtidigt som en detektion sker på våglängd 460 Nm. 

Steg 3

Då proverna är färdiganalyserade gör jag en bedömning, vilket innebär att jag granskar och utvärderar alla provers kromatografiska mönster, toppar. I varje analysomgång medföljer kontrollprover med känt utseende och koncentration.

Efter avslutad bedömning lämnas provresultat ut, förutsatt att kontrollproverna uppfyller de krav vår verksamhet ställer.

Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval och tycker fortfarande att arbetet är omväxlande och intressant. På vår arbetsplats har vi ett tätt samarbete med ingenjörer och kemister. Den medicinska vetenskapen går ständigt framåt vilket gör att vi Biomedicinska analytiker får delta i utvecklingen av nya analysmetoder och hålla oss uppdaterade på många områden inom laboratorievetenskapen.