Vetenskapligt forum

Vetenskapligt forum hålls varje vecka, i samarbete med Hjärtcentrum (kliniska fysiologi, thorax, kardiologi) i Region Östergötland. Alla CircM-medlemmar är inbjudna till seminarierna via e-post och programmet presenteras här.

SCAPIS update

Genom utförliga undersökningar av totalt 30 000 personer i Sverige har SCAPIS, Swedish CArdioPulomonary bioImage Study, skapat en världsunik kunskapsbank för forskning om hjärta, kärl och lungor. Linköpings universitet har tillsammans med Universitetssjukhuset i Linköping varit med och drivit datainsamlingen. Kontakta Leonie Klompstra (CircM-koordinator) för mer information om SCAPIS-uppdateringarna.

Minisymposier & workshops

CircM arrangeras årliga föreläsningar av internationella gäster och endagarsworkshops om ”Hur man skriver framgångsrika ansökningar om bidrag” och ”Vetenskapligt skrivande och publicering”. För ett schema på minisymposiet och workshops klicka här.