04 juni 2013

Yrkesdidaktiken vid Linköpings universitet är Sverigeledande, både vad gäller forskning och utbildning. Ändå för området fortfarande en relativt undanskymd tillvaro.

Jessica Wallin, doktorand i yrkesdidaktik– Har du provat mindre spolar? Testa, så får du se hur det blir!

Andraårseleven på stylistutbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping kämpar för att få till Marilyn Monroe-lockar på sin provdocka. Hon och klasskamraterna läser just nu om olika tidsepoker. Lärare, Jessica Wallin (bilden), uppmuntrar och peppar.


– Nästa vecka kan ni gå till stadsbiblioteket och leta litteratur om era epoker, där finns nog mer än i skolbiblioteket.

Men för närvarande tillbringar inte Jessica Wallin mer än en dag i veckan bakom ”katedern”. Resten av tiden forskar hon på Linköpings universitet. Hon går den nationella forskarskolan i yrkesämnenas didaktik, och i vår avlägger hon sin licentiatexamen om begreppet entreprenörskap i undervisningen.

Varför har du valt att forska?
– Det finns inte mycket forskning om yrkesdidaktik, och det är ett område som kan utvecklas mycket mer. Hur lär man ut ett praktiskt yrke på bästa sätt? Den stora utmaningen är att eleverna på yrkesutbildningar inte kan läsa sig till all kunskap så som de kan göra med teoretiska ämnen. Läraren måste förmedla när något, till exempel en frisyr eller en hårtoning, är bra. Och sedan måste eleven lära sig att känna det, det är svårt.

Bredare synsätt på yrket

Jessica Wallin säger att forskningen gjort att hon fått ett annat perspektiv på utbildning.

– Jag får ett bredare synsätt på mitt yrke samtidigt som jag kan tillföra den akademiska miljön perspektiv från min vardag.

Yrkesdidaktik (lärande och didaktik i relation till yrkesutbildning, och forskning därom), är ett dolt område i både forskning och den allmänna debatten. Samtidigt har det politiska intresset för yrkesutbildningar kraftigt ökat de senaste åren.

– Forskning om yrkesutbildning har haft låg status och få forskare har gått in i området. Det har vi bestämt oss för att ändra på, säger Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik och forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande.

Stimulerar till samarbeten

Inför att den nya yrkeslärarutbildningen skulle sjösättas 2011 påbörjade avdelningen för pedagogik och vuxnas lärare vid institutionen för beteendevetenskap och lärande(IBL) ett metodiskt arbete för att stärka forskningskompetensen vid Linköpings universitet.

Bland annat inrättades 2010 ett tvärvetenskapligt universitetsövergripande forskningsseminarium som inrättades 2010. Susanne Köpsén, lektor vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, har varit strategiskt ansvarig för verksamheten.

– Vi träffas tre till fyra gånger per termin och bjuder in både svenska och internationella forskare. Seminariet ökar våra möjligheter att sprida våra resultat och att stimulera till samarbeten, säger Susanne Köpsén.

Arbetet har burit frukt. Under de tre senaste åren har verksamheten får tre anslag från Vetenskapsrådet, bland annat för att delta i att bygga upp två nationella forskarskolor i Yrkesdidaktik.

– Och nu senaste fick professor Per Andersson och lektor Susanne Köpsén fem miljoner kronor för ett treårigt projekt om yrkeslärares yrkeskompetens, säger Andreas Fejes.

Krävs mer utbildning och information

En doktorand och tre licentiater har antagits sedan 2010, och förra året kunde forskningsområdet yrkesdidaktik inrättas med riktade medel från fakulteten.

– Idag kan vi nog säga att vi befinner oss i framkanten i Sverige vad gäller yrkesdidaktiskt forskning!

Jessica Wallin, en av de tre licentiaterna, har alltså valt att forska kring begreppet entreprenörskap i undervisningen på hantverkarprogrammet.

Entreprenörskap är ett framträdande begrepp i den nya läroplanen, det ska genomsyra hela utbildningen.

– Men det är inte glasklart vad det innebär. Några lärare jobbar med det som ung företagsamhet, att eleverna får bedriva egna företag i skolan. Andra ser det i ett större perspektiv, som ett sätt att lära och motivera. Och ytterligare andra jobbar inte med det alls, några jag talat med kallar det ”ett modeord som stjäl tid från hantverket”, säger Jessica Wallin.

Hon har gjort ett 20-tal intervjuer med lärare och skolledare i södra Sverige.

– Min slutsats kommer troligtvis att landa i att det krävs mer utbildning och information till lärarna för att olika skolor ska kunna ge likvärdiga utbildningar.

Jessica Wallin avlägger sin licentiatexamen den 28 maj. Och forskningen om yrkesdidaktik vid Linköpings universitet fortsätter att expandera.

2013-06-04