e-Hälsa tidigare aktiviteter

Styrkeområdet e-Hälsa hade kick-off möte i mitten av oktober 2020. Vad har hänt sedan dess? Läs mer nedan.
  1. Kick-off möte 14 oktober 2020
  2. Internationell konferens 16 mars 2021
  3. Styrkeområdet e-Hälsa bidrog till ‘Astrid Janzon symposium den 26 november 2020 med temat e-Hälsa. e-Hälsa var också med och presenterade.
  4. Styrkeområdet e-Hälsa introducerades vid BME @ LiU 2021 den 18 februari 2021. Konferensen var digital och sändes direkt via Youtube.
  5. Internat, fokusområde e-Hälsa 31 mars-1 april 2022. Program, pdf
  6. MOBILE Seminar series 2021
  7. Internat e-Hälsa lunch-till-lunch 2023
  8. Digitalt lunchseminarium om framtidens digitala rehabilitering inom vård och omsorg, 8 juni 2023.

  9. Digitalt lunchseminarium om krav på medicintekniska produkter, 31 augusti 2023.