Styrkeområdet e-Hälsa hade kick-off möte i mitten av oktober 2020. Vad har hänt sedan dess?

 1. Kick-off möte 14 oktober 2020
 2. Internationell konferens 16 mars 2021
 3. Styrkeområdet e-Hälsa bidrog till Astrid Janzon symposium den 26 november 2020 med temat e-Hälsa. e-Hälsa var också med och presenterade.
 4. Styrkeområdet e-Hälsa introducerades vid BME@LiU 2021 den 18 februari 2021. Konferensen var digital och sändes direkt via Youtube.
 5. Internat, fokusområde e-Hälsa 31 mars-1 april 2022. Program, pdf
 6. MOBILE Seminar series 2021
 7. Internat e-Hälsa lunch-till-lunch 2023
 8. Digitalt lunchseminarium om framtidens digitala rehabilitering inom vård och omsorg, 8 juni 2023.

 9. Digitalt lunchseminarium om krav på medicintekniska produkter, 31 augusti 2023.

 10. Digitalt lunchseminarium om egenmonitorering, 27 september 2023.

 11. Digitalt lunchseminarium om användarmedverkan och Health Technology Asessment för e-Hälsa, 25 oktober 2023.

 12. Digitalt lunchseminarium om samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv för innovationer inom digital vård, 30 november 2023.

 13. Digitalt lunchseminarium om internet-KBT mot psykisk ohälsa vid hjärtsjukdom, 24 januari 2024.