Namn: Emma Svensson
Jobb: Marketing and Sales Assistant på Knowit

Emma Svensson tidigare studentEmma arbetar på Knowit, ett konsultbolag med drygt 1 850 medarbetare. Knowits verksamhet är indelad i de tre affärsområdena Experience, Insight och Solutions. Emma arbetar inom Insight och närmare bestämt i en intern roll med fokus på marknadsföring och försäljning av Knowits tjänster inom IT- och informationssäkerhet. Emma berättar:
- Mina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av att ta fram och uppdatera säkerhetsrelaterat marknadsmaterial, sidor och jobbannonser på Knowits hemsidor. Jag ansvarar även för sociala medier och tar ett helhetsansvar vid seminarier som vi som arbetar inom säkerhet anordnar samt vid deltagande i mässor, konferenser och liknande. Att medverka vid kund- och säljmöten samt offertarbete ingår också i min roll.

IT och management - en spännande kombination 

Innan Emma sökte till IT och Management hade hon tagit en kandidatexamen i företagsekonomi med fokus på marknadsföring. Emma tycker att sedan hon beslutade att läsa två år till på IT och Management har hon fått många positiva kommentarer om att just kombinationen ekonomi, IT och management är spännande. 
- Jag har nytta av min utbildning på flera sätt i mitt arbete. Efter fem års studier är högt tempo inget nytt för mig och jag är van vid att bolla flera olika projekt samt uppgifter samtidigt. Till viss del har jag nog masterprogrammet att tacka för det eftersom det är uppbyggt så att ett par kurser läses parallellt hela tiden och då är det viktigt att kunna prioritera, avgränsa och följa upp samt applicera lärdomar från ett område på ett annat. Under utbildningen fick jag bekanta mig med massor av IT-begrepp, ramverk och processer som jag numera kommer i kontakt med dagligen. Det känns extra roligt att jag idag arbetar inom en roll där jag kan ta stöd i hela min utbildning, från ekonomi och marknadsföring till IT.

Att personer med olika utbildningsbakgrund söker till IT och Management anser Emma är en stor styrka hos masterprogrammet.
- Ekonomer, systemvetare och kognitionsvetare samlas då under ett tak och jag tycker personligen att det under utbildningens grupparbeten och diskussioner tydligt märktes att den typen av variation bidrog till fler infallsvinklar. Genom att dra nytta av allas olika kompetens blev arbetet bara bättre!

Omsätta teori till praktik 

Under vårterminen i årskurs 1 gjorde Emma praktik på avdelningen för medicinsk teknik och IT på Region Östergötland i Linköping. 
Under praktikperioden om tio veckor arbetade jag bland annat med att visualisera de resursflöden som uppstod inom verksamheten samt med att kartlägga olika chefers informationsbehov. Att under masterprogrammet få en möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken var lärorikt.

IT - spännande bransch i ständig utveckling

Emma visste tidigt att hon ville läsa till en master för att antingen fördjupa tidigare examen eller uppnå en större bredd i sin utbildning. 
När det sedan var dags att välja inriktning på mina fortsatta studier resonerade jag att IT hade blivit och fortsätter att bli en allt större del av samtliga verksamheter och då kändes IT och Management som ett spännande val. Det är en intressant utveckling som pågår inom branschen och vi får se vad framtiden har att erbjuda. Att vara en del av det känns väldigt roligt!

Taggar