02 augusti 2016

Etnicitet, nationalitet och klasstillhörighet är outforskade ämnen när det gäller styrelsers sammansättning i nya företag. Det ska forskare vid Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad ändra på. De inleder nu ett samarbete där de ska se vilka mekanismer som påverkar tillväxt och överlevnad i nya företags styrelser utifrån etnicitet, nationalitet och social klass.
Till skillnad från stora företag som mäts på resultat, är tillväxt och överlevnad ofta de viktigaste faktorerna när det gäller mindre företag.

– Vi planerar att undersöka hur etnisk och social mångfald påverkar tillväxt och överlevnad och vilka faktorer som gör att vissa styrelser har denna mångfald. Exempelvis tittar vi på grundarna i små företag, deras bakgrund, vilket nätverk de har, deras egna tidigare erfarenheter och hur styrelsemedlemmar väljs, säger Chanchal Balachandran, forskare vid Linköpings universitet, som kommer att driva projektet i samarbete med Karl Wennberg vid Linköpings universitet och Timurs Umans från Högskolan i Kristianstad.

I den kvantitativa delen av studien får forskarna via Statistiska Centralbyrån, SCB, unik tillgång till stora mängder data från cirka 50 000 nya företag och 250 000 individer. De får möjlighet att se vilka som sitter i styrelserna, hur kompetenserna ser ut och vilken mångfald de har, exempelvis i form av ålder, kön, etnicitet och social klass.

Forskningsprojektet Upper Echelon Composition in New ventures: Determinants and Consequences har fått en miljon kronor av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Projektet drar i gång 1 januari 2017 och beräknas vara klart två år senare.

Texten är skriven i samarbete med Högskolan i Kristianstad.