22 juni 2016

Fem lärare vid Tekniska fakulteten lyfts fram för sina framstående lärarinsatser.

– Visst har både studentkåren och fakulteten haft utmärkelser som belönar goda lärarinsatser, men vi har saknat ett pris för sådant som sker utanför lärorummen. Vi vill belöna medarbetare som utvecklar, testar och sprider goda pedagogiska idéer, ett arbete som är lika viktigt som goda forskarinsatser, säger Ulf Nilsson, dekanus på teknisk fakultet, som också fick äran att dela ut blommor och diplom till från vänster på bilden:

Peter Hallberg, universitetsadjunkt på avdelningen för maskinkonstruktion, IEI, prisas bland annat för att han på ett ”ytterst förtjänstfullt sätt lagt grunden för studenternas fortsatta ingenjörsstudier”.

Tomas Svensson vid Institutionen för systemteknik, ISY, får priset bland annat ”för sitt djupa engagemang i att skapa ingenjörsmässighet. Tillsammans med kollegor har han under lång tid byggt upp en miljö med inspirerande projektkurser där studenternas färdigheter utvecklas och prövas”.

Aseel Berglund, Institutionen för datavetenskap, IDA, får Tekniska fakultetens pris för sina ”utomordentliga insatser inom kursen Ingenjörsprofessionalism som ges för årskurs 1-3 på civilingenjörsprogrammen i Datateknik och Mjukvaruteknik”.

Sixten Nilsson, Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, får priset för att han ” är en ytterst duktig matematiklärare som genom sitt stora engagemang för studenterna i årskurs ett starkt bidrar till den goda kvaliteten i utbildningarna på hela ITN”

Carl-Fredrik Mandenius, Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, är verksam inom den masterprofil som idag heter ”Industriell bioteknik och produktion” och som ges för civilingenjörsprogrammen kemisk biologi och teknisk biologi. Han får priset för att han ”alltid arbetat hårt för att säkerställa en tydlig yrkesmässig relevans och industriell anknytning i sina kurser”.

Det är första gången Tekniska fakulteten delar ut priset för framstående lärarinsatser och det är tänkt att bli en tradition i samband med fakultetens pedagogiska dag.