01 april 2016

Adoptionsutredningar, barn under industrialismen och det ”sinnesslöa” skolbarnet står i fokus vid tre Tema Barn-föreläsningar på Norrköpings stadsmuseum under våren.

Bild på barn- och vuxenhandFoto: Eva Bergstedt"Förälder godkänd" heter den första föreläsningen som äger rum den 7 april. Forskarna Judith Lind och Cecilia Lindgren har granskat hur staten förvaltar ansvaret att företräda barnets intressen i adoptionsutredningarna. Hur går det till när de som vill adoptera utreds och bedöms. Vilka normer kring föräldraskap och familj aktualiseras och synliggörs i den processen?

Den 14 april föreläser professor Bengt Sandin under temat Barn under Industrialismen. Han tar bland annat upp frågor om hur livet såg ut för barn i Norrköping och i Sverige under den tiden och om barn hade några rättigheter. Bengt Sandin berättar också om framväxten av folkskolan där alla barn fick möjlighet att gå i skolan.

Den 21 april föreläser Judith Lind på temat Det sinnesslöa skolbarnet. 1944 lagstiftades om en särskild skolplikt för barn som kallades ”bildbara sinnesslöa barn”. I och med den nya lagen kunde de tvingas vistas på sinnesslöanstalter tills de var 21 år gamla. Judith Lind har i sin forskning tagit del av den professionella debatten i ämnet mellan 1925-1954. Hon har detaljstuderat verksamheten vid två specifika skolor, Norrköpings sinnesslöskola och Storängens sinnesslöanstalt i Söderköping.

Plats: Norrköpings stadsmuseum

Tid: Klockan 18

Arrangörer är Norrköpings stadsmuseum, Tema Barn och Folkuniversitetet.

Tema Barn