07 december 2015

Det är en konst att växa med bra eller helst bättre lönsamhet, men det har företagen i projektet Framtidsföretag ändå klarat av. LiU-nytt följde med LiU-professorn Staffan Brege, på en träff med sju engagerade företagsledare.

Ute är det ruggig november, men snåla nordanvindar, men i sammanträdesrummet på GT El AB i Linköping är stämningen varm och engagerad. Diskussionens vågor går höga med hjälp av kaffe, kanelbullar, sju engagerade företagsledare från lika många företag, stöttade av Karin Tell från Almi och LiU-professorn i industriell marknadsföring Staffan Brege.

Det är träff i grupp nummer sex inom tillväxtprogrammet i projektet Framtidsföretag. 48 företag med mellan 20 och 100 anställda är handplockade till programmet. Företagen är olika stora, olika mogna och finns i olika branscher, men har alla bevisat att de är framgångsrika och har en potential för fortsatt tillväxt. De 40 företagsledarna är sedan indelade i sju grupper. Företagsledarna i varje grupp träffas sedan med jämna mellanrum för att diskutera gemensamma problem, under sakkunnig ledning av experter från Almi, Linköpings universitet eller av för projektet upphandlade konsulter.Staffan Brege och Patrik Glansberg

Stöd från olika branscher

– Det är en styrka att vi kommer från olika branscher, man skulle nog inte våga öppna sig annars. Det är också roligt att träffa människor som sitter med samma problem som man själv, problem som måste lösas. Som företagsledare är det lätt att tro att man är ensam i hela världen med sina problem, säger Patrik Glansberg, vd och delägare till GT El, som också är värd för dagens möte.


– Att utveckla ett företag är en resa och detta är problem man stöter på, några deltagare har redan löst dem - på olika vis, andra har problemen framför sig.


Det är också Patrik Glansberg som valt vad det är som ska diskuteras denna gång. Värdskapet går runt och det är värdföretagets akuta behov som står i centrum för varje möte som också inleds med ett föredrag eller seminarium som anknyter till det valda temat.

GT El är ett elteknikföretag som arbetar med elinstallationer av olika slag. Att leverera en alltför avancerad lösning är lika illa som att sätta in något som inte håller måttet. Att kunderna är nöjda är a och o för företaget, något som marknaden satt så stort värde på att GT El ökat omsättningen från 7 miljoner 2010 till drygt 21 miljoner 2013 och antalet anställda från 7 till 22 under samma period.

Vill växa rejält

Målet är att komma upp till 35 miljoner i omsättning inom något eller några år och Patrik Glansberg funderar nu, tillsammans med kollegan och delägaren Thomas Tidlundh, hur företaget ska få bästa möjliga förutsättningar att växa. En av punkterna under dagen handlar om det behövs en ledningsgrupp och vilken funktion den i så fall ska fylla.
Patrik GlansbergFoto: Monica Westman
Diskussionen böljar fram och tillbaka, någon anser att det bara leder till onödiga möten och att det är bättre att träffa all personal lite oftare. Kanske är det bättre att hitta externa personer till styrelsen som tänker strategiskt, föreslår någon annan. En ledningsgrupp ska inte vara operativ och behövs nog mest i ett större företag där alla arbetar i stuprör med sitt eget, säger en tredje. Utveckla arbetsledarmöten istället, det behövs ett forum för få fram och hantera de naturliga motsättningarna som finns mellan olika funktioner i företaget. Men diskussionen handlar också om vikten av att vårda kunder och att alla i företaget ska veta varför ett jobb med låg lönsamhet måste utföras lika väl som ett lönsamt.

– Men man måste veta vad det är företaget tjänar pengar på, kunna identifiera vinstmaskinen. Kanske måste man då också satsa på marknadsföring och på att synas på rätt ställen, flikar Staffan Brege in.


– Viktigt är också att bestämma om det viktiga är att tjäna pengar eller att öka omsättningen – något som långt ifrån alltid hänger samman.


Ungefär här börjar diskussionen handla om vikten av att positionera sig på marknaden och Patrik Glansberg sjunker sakta ner i stolen i koncentration. Att lyssna på diskussionen blir för honom som att ställa sig vid sidan av och han ser sitt företag i ett nytt ljus. ”Så här kanske vi ska göra”, säger han och får instämmande nickar från kollegorna runt bordet alltmedan diskussionen sakta böljar vidare, alla har de någon erfarenhet att bidra med.

– Alla de olika problem som kommit upp under träffarna är lika intressanta som föreläsningarna, säger Magnus Larsson, vd på it-företaget Exeo, som ser fram emot nästa träff där hans företag är värd.

Fria konsulttimmar

I programmet ingår också ett antal fria konsulttimmar där det står deltagarna fritt att välja vad de behöver konsulthjälp med.

– Konsulttimmarna är en sak och föreläsningarna en annan, det är bra att kunna välja sitt eget tema, konstaterar han.


– Det handlar ju ofta om valet av affärsmodeller. Vi vill förmedla att det måste finnas en intern logik mellan de resurser man har, erbjudandet och kunderna. Vår forskning visar att växa reaktivt sällan ger högre lönsamhet, därför är det bättre att växa proaktivt, att veta vad man gör och varför, sammanfattar Staffan Brege.


Och resultatet har blivit därefter, på två år har de 48 företagen i tillväxtprogrammet tillsammans ökat omsättningen med 700 miljoner kronor och gett upphov till 410 nya arbetstillfällen.

2014-01-28

Forskare

Fler artiklar