Vid Filosofiska fakulteten strävar vi efter att bygga upp profilerade, ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Inom ramen för dessa och inom de forskarskolor som är knutna till fakulteten finns såväl tvärvetenskaplig som ämnesdisciplinär forskarutbildning.

På LiU:s forskningswebb hittar du den forskning vi bedriver i ämnesordning (beteende, data, ekonomi, kultur, miljö och samhälle).

 

Forskning och forskarutbildning

Fakulteten satsar medvetet på ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Den tvärvetenskapliga temaforskningen var först i sitt slag vid starten 1980. Här samlas forskare med olika bakgrund kring breda problemområden, teman. Forskarutbildning ges främst i tvärvetenskapliga forskarskolor och teman. Därtill finns tydlig ämnesbaserad forskarutbildning inom de olika forskningsmiljöerna.