05 december 2014

Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet.

Bananflugor som parar sigStudien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell visar att vad flugpappan åt två dagar före befruktning påverkade de blivande sönernas fettnivåer. Att denna kostinformation kunde ärvas var beroende på den process som kallas epigenetik.

Epigenetiskt fenomen

 – När vi upptäckte att fädernas kosthållning hade betydelse för deras söners fettnivåer misstänkte vi att det kunde röra sig om ett epigenetiskt fenomen, säger Dr. Anita Öst, forskare i cellbiologi vid Linköpings universitet och postdoktor vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik i Freiburg, Tyskland.

Epigenetiska mekanismer ger instruktioner hur generna ska användas. I datortermer kan man säga att epigenetiken är den programvara som bestämmer vilka uppgifter själva datorn, hårdvaran, ska utföra. Såväl generna som epigenetiken är ärftliga, men medan generna är tämligen stabila från generation till generation så är de epigenetiska programmen känsliga för förändringar i omgivningen.

DNA-spiralen med sin sekvens av gener är lindad kring proteiner som kallas histoner. På dessa finns små, specifika modifieringar som reglerar genernas aktivitet.

– Vi har funnit att om pappan ätit en diet med mycket socker, så får hans barn lägre nivå av ett enzym som normalt tystar gener involverade i omsättningen av socker och fett. Hans söner blir då lite tjockare än normalt, säger Anita Öst.

Öppna för framtida behandling

Forskarna har valt att studera hur just pappans val av kost påverkar nästa generation, eftersom den ärftliga informationen då måste bäras i spermierna eller sädesvätskan.

De flesta data i den nu publicerade studien härrör från experiment med bananfluga (Drosophila melanogaster) men författarna visar att ett liknande system kan styra uppkomsten av fetma även hos möss och människor.

– Vi hoppas att våra resultat kommer att öppna för framtida behandling av ämnesomsättningssjukdomar som fetma och typ 2-diabetes, säger Dr. Andrew Pospisilik, forskningsledare för Epigenetic control of complex disease vid Max Planck-institutet.

 

Artikel: Paternal diet defines offspring chromatin state and intergenerational obesity av A. Öst, A. Lempradl, E. Casas, M. Weigert, T. Tiko, M. Deniz, L. Pantano, U. Boenisch, P. M. Itskov, M. Stoeckius, M. Ruf, N. Rajewsky, G. Reuter, N. Iovino, C. Ribeiro, M. Alenius, S. Heyne, T. Vavouri och J. A. Pospisilik. Cell 4 december 2014. http://www.cell.com/

 

Max Planck Institute of immunology and epigenetics