Från Centrum för demensforskning (Ceder) kommer nu fyra nya böcker.

Här nedan följer en kort sammanfattning av de publicerade böckerna. 

Bookcover living with dementiaTitel: Living With Dementia. Relations, Responses and Agency in Everyday Life
 

Författare: Lars-Christer Hydén, Eleonor Antelius

Boken Living with Dementia har skrivits av forskare från CEDER tillsammans med internationella kollegor, och företräder ett perspektiv som betonar vad personer som lever med demens tillsammans med sina anhöriga kan göra genom att använda sina kvarvarande resurser.

Läs mer här


Bookcover methods dementia Titel: Social Research Methods in Dementia Studies. Inclusion and Innovation
Författare: John Keady, Lars-Christer Hydén, Ann Johnson, Caroline Swarbrick

I boken Social Research Methods in Dementia Studies visar forskare från England tillsammans med svenska kollegor från CEDER hur forskare kan anpassa sina metoder så att de utgår från de behov och förutsättningar som personer som lever med demens har.

Läs mer här

Bookcover Multilingual Interaction and Dementia

 

Titel: Multilingual Interaction and Dementia
Författare: Charlotta Plejert, Camilla Lindholm & Robert W. Schrauf

I boken Multilingual Interaction and Dementia presenteras internationell lingvistisk forskning med fokus på interaktion i flerspråkiga möten med personer med demens i olika sociala sammanhang, både hem- och vårdmiljö.

Läs mer här


Titel: Entangled Narratives. Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia
Författare: Lars-Christer HydenEntangled Narratives. Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia

Eftersom människor lever längre med demens längre i hemmiljö, så tar boken Entangled Narratives. Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia upp att vi behöver veta mer om hur personer med demens och deras anhöriga kan lära sig att leva med demens i sin vardag. Ett av de viktigaste sätten för att dela upplevelser i det vardagliga berättandet.

Läs mer här