Hanna Hedlund, Biomedicinsk analytiker på Laboratoriet för Transfusionsmedicin (även kallat Blodcentralen), vid Laboratoriemedicinskt centrum, Linköpings Universitetssjukhus

Nu tänkte jag förklara lite förenklat vad det är jag egentligen jobbar med. Det är inte många som egentligen vet vad det innebär att jobba på en blodcentral. Mitt jobb skulle kunna delas upp i 6 stycken "stationer"/labb. Jag är placerad på ett av labben per dag.
 
1. Blodgrupperingslabb: Här tar vi reda på vad patienter, blodgivare och gravida kvinnor har för blodgrupp med hjälp av olika tester och reagens. Man kan vara av grupp A, B, 0 eller AB, samt Rh+ eller Rh-. Blodgruppen måste man veta när man ska transfundera en patient.
2. Antikroppslabb: I vår plasma kan det finnas antikroppar som är riktade mot olika strukturer på blodkropparna. Normalt har man så kallade naturliga antikroppar som är riktade mot de antigen man själv saknar; är man av blodgrupp A så har man antikroppar mot B och tvärt om. Blodgrupp 0 har antikroppar mot A och B. AB har inga naturligt förekommande antikroppar. 
 
Man kan även bilda antikroppar mot ett stort antal andra strukturer som finns på de röda blodkropparna t.ex. Rh, och Kell. På antikroppslabbet undersöks bland annat, med många olika metoder, om patienten har bildat antikroppar mot någon sådan struktur (antigen). Om patienten har antikroppar och får blod som innehåller det antigenet de är riktade mot kan patienten få en allvarlig transfusions-reaktion som innebär att de röda blodkropparna sönderfaller. Andra analyser som utförs på detta labb är bl.a. fenotypning, titrering av antikroppar hos immuniserade gravida kvinnor och transfusionsreaktionsutredningar.
3. Akutlabb: Till akutlabb ringer avdelningarna på sjukhuset när de vill beställa blodkomponenter (se punkt 4). Akutlabbet är öppet dygnet runt för akuta situationer. För att en patient ska kunna få blod måste den vara blodgrupperad. Det görs antingen på blodgrupperingslabb dagtid, eller med en akut metod på akutlabb jourtid. Patienten måste även ha ett giltigt BAS-test (Blodgrupp Antikropp Screen-test). I ett sådant test undersöker man patientens blodgrupp för att försäkra sig om att prov tagits på rätt patient. Testet innefattar även en screen som är en undersökning om patienten har någon betydande antikropp. Om patienten skulle ha en antikropp måste vi på blodcentralen ge ut blod som inte innehåller det antigenet som antikroppen är riktad emot. För att ta reda på vilket blod som passar gör vi ett MG-test (Mottagar-Givar test) då vi testar blodpåsens innehåll mot patientens plasma.
 
Till operationssalarna skickar vi sedan blodet i en rörpost som går i taket och i väggarna genom delar av sjukhuset. De andra avdelningarna på sjukhuset kommer och hämtar blodet hos oss.
4. Komponentberedning/MAF: Här delar vi upp blodet efter det har tappats från en blodgivare. Blodet centrifugeras och delas upp i röda blodkroppar, plasma (vita blodkroppar, komplementfaktorer och proteiner) och trombocyter. Det gör vi med runt 300-600 påsar/vecka.
5. Trombocytframställning/Orbisac: Trombocyter från 5 olika blodgivare poolas samman. Trombocyterna ska sedan slammas i en näringslösning och vaggas upp. Jag tar prover på dessa koncentrat för att räkna antal trombocyter och vita blodkroppar i varje påse. Trombocytkoncentratet bestrålas för att hindra vita blodkroppar att fortsätta dela sig. 
 
6. Plasmaförsäljning/Octapharma: Den plasma som inte är lämplig att ge till en patient (t.ex. ej filtrerad eller kvinnlig plasma) säljer vi till läkemedelsföretag. Min uppgift är då att registrera alla plasmaampuller i datorn och packa dessa i boxar.