Namn: Henrik Bodin-Sköld
Jobb: Konsult inom vattenmiljöområdet på Sweco
Examen: 2010

Henrik Bodin SkjöldVar jobbar du med?

- Precis efter min examen fick jag jobb på Sweco i Göteborg. Där jobbar jag som konsult inom vattenmiljöområdet och arbetar med frågor som ytvatten, dagvatten, stigande havsnivåer m.m. Jag arbetar även med geografiska informationssystem, GIS.

Jag sitter med i olika projekt, ofta som GIS-ansvarig eller projektsamordnare och då kan min roll vara att koordinera experter från olika områden. Jag är även projektledare för uppdrag och ansvarar då för projektteamet och budget. Som exempel på ett "typiskt" uppdrag kan nämnas en klimatanpassning av ett mindre, kustnära samhälle där bebyggelse behöver skyddas mot stigande havsnivåer. Vanligen har jag en roll som både samordnare, biträdande projektledare och även GIS-ansvarig i ett och samma projekt. Jag bokar startmöte tillsammans med beställaren (kommunen) och ser även till att alla som är inblandade i projektet känner till sina roller och sitt ansvar i projektet. Därefter planerar jag möten och fältbesök samt ser till att kommunikationen fungerar bra internt på företaget och gentemot kunden. Jag ser även till att vi levererar de resultat som kunden förväntar sig. Vanligen hjälper vi kunden att identifiera vilka samhällsvärden som är i riskzonen för översvämningar (GIS-kartor) och vilka åtgärder som är mest effektiva för att förhindra översvämningar (vanligen vallar eller barriärer).

Swecos kunder är ofta kommuner men det kan också vara olika myndigheter som Trafikverket och Naturvårdsverket och privata aktörer, till exempel Göteborgs hamn. Vissa projekt kan vara upp till tjugo år (eller mer) som Västlänken, andra sex månader.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är alltid varierat och flexibelt och blir aldrig slentrian. Som nu till exempel vet jag inte exakt vad jag ska göra nästa vecka. Det kommer ofta uppdrag med kort varsel. På mitt jobb lär jag mig ständigt nya saker.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

- Som samordnare måste jag ha kontroll både på min egen kompetens och andras. Det är viktigt att nätverka för att hitta experter med rätt kunskaper. Det förväntas också att man som konsult ska dra in egna kunder. Jag måste kunna belysa för presumtiva kunder olika problem som de står inför och visa hur vi kan hjälpa dem att lösa dessa.

Varför valde du miljövetarprogrammet?

- På gymnasiet gick jag en estetisk utbildning och var mest intresserad av att spela gitarr. Men sedan kom jag till insikt att jag i framtiden ville jobba med miljöfrågor. Jag tittade vilka utbildningar som fanns och som jag skulle kunna komma in på. Jag hade höga förväntningar på programmet och det gick jättebra.

Vad tyckte du om utbildningen?

- Jag bodde och pluggade i Norrköping; ett otroligt fräscht campus. Vi hade kompetenta och inspirerande lärare. Utbildningen gav en bra grund för yrkeslivet. Under utbildningen hade vi bra relationer med Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) och SMHI, vilket var värdefullt. SMHI har jag fortfarande regelbunden kontakt med.

Har du nytta av något du lärde dig under utbildningen i ditt nuvarande arbete?

- Jag har haft stor nytta av att vi använde oss av problembaserat lärande. Vi fick lära oss att leda grupper och tillsammans leta efter information och diskutera fram olika lösningar.

Vad är ditt bästa minne från studietiden?

- Jag pluggade ett halvår i Australien. Det var mitt livs resa och jag har fortfarande kontakt med människor som jag lärde känna under min tid där.

Har du något tips till andra som vill läsa den här utbildningen?

- Det är aldrig för sent, se på mig som först satsade på musiken men ändå kunde plugga till ett bra jobb; precis lika bra jobb som de har som läste mer relevanta kurser på gymnasiet. Musiken kan jag fortfarande syssla med på fritiden.

Vad tror du att du gör om fem år?

- Här på Sweco är det högt i tak och det finns alla möjligheter att klättra både uppåt och i sidled. I framtiden kan jag tänka mig att arbeta som gruppchef och skulle gärna gå någon chefskurs. Jag vill även bredda mina kunskaper inom nya områden, gärna inom klimatområdet. Jobba utomlands är också något som jag kan tänka mig.