Projektets syfte är att utveckla en ny slags cylinder med frikopplingsbar kolv, som tillåter förändring av kolvarean i diskreta steg under drift.

Innovationen, Hydraulic Infinite Linear Actuator (HILA), gör det möjligt att styra en hydraulcylinders hastighet och kraft på ett energieffektivt sätt. Innovationen är flexibel, modulär, kompakt och energieffektiv. Den skapar helt nya användningsområden för hydraulcylindrar, tack vare att mycket långa slaglängder tillåts. Innovationen har många applikationsområden framförallt inom materialhantering och mobila tillämpningar. De primära funktionerna i HILA-tekniken har verifierats med mycket gott resultat under 2015 i projektet. I detta efterföljande projekt ska en prototyp byggas för att testas i en laboratoriemiljö i form av ett höglager.

Kontakt