19 maj 2016

Forskarutbildningarna har inte granskats av UKÄ på flera år och därför planeras en ny omgång. Men UKÄ har redan tjuvstartat med en pilotgrupp för att testa den nya utvärderingsmodellen. Bland de som stod i startblocken fanns Tema teknik och social förändring.

Roger Klinth, prefekt Tema och snart även vicerektor, 2016Foto: Charlotte PerhammarDet samlade omdömet från UKÄ lyder: hög kvalitet.

Särskilt roligt är det att vi som tvärvetenskaplig miljö får gott omdöme för tvärvetenskaplig bredd, men också för hög relevans i relation till mer disciplinärt orienterade områden. I första hand har vi ju ambitionen att utveckla en hög tvärvetenskaplig kompetens, men i och med att våra doktorer väljer olika vägar är det viktigt att de också är relevanta inom andra områden, säger Roger Klinth, prefekt för institutionen för tema.

I omdömet säger UKÄ bland annat att utbildningen ger doktoranden goda förutsättningar att få en bred förståelse och god metodisk kunskap inom området. Doktoranden ges också förutsättningar att lära sig planera och bedriva forskning inom givna tidsramar samt att uttrycka sig väl i tal och skrift i både nationella och internationella sammanhang.

Förutsättningar för intellektuell självständighet

Vid UKÄ:s tidigare utvärderingar låg fokus på doktorandernas studieresultat, men med den nya utvärderingsmodellen tittar man även på forskarutbildningens kvalitet och omfattning samt lärosätets kvalitetsarbete.

–Bedömarna är mycket positiva och vi ser att det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom forskarutbildningen ger gott resultat, säger Bo Hellgren dekan vid Filosofiska fakulteten.

Doktorandernas egna perspektiv samt kopplingen till arbetslivet lyfts också in i den nya utvärderingen. Här är omdömet att doktorandinflytandet är tillräckligt och att alla doktorander har förutsättningar att uppnå examensmålen.

Vad gäller kopplingen till arbetslivet anser UKÄ att utbildningen främjar en fortsatt karriär inom akademin eller näringslivet, däremot behöver stödet för de som vill välja en bana som entreprenör stärkas.