07 april 2016

Drygt 4 000 personer har anmält sig till vårens högskoleprov på LiU nu på lördag den 9 april. Flest deltagare kommer att göra provet i Linköping.

På Campus Valla pågår provet i Kårallen A-, C-, Key-, G- och Terra-husen men även i lokaler på Katastrofmedicinskt centrum, eftersom de lokaler som tidigare använts i D-huset inte är tillgängliga under den pågående ombyggnationen. 2 054 personer har anmält sig till provet här.

Vid Campus Norrköping skrivs det i Kåkenhus, Täppan, Spetsen och Bomull samt i Kungsgårdsgymnasiet och Kunskapsgymnasiet. Till Norrköping har 1 397 personer anmält sig.

Det finns också möjligheter att göra högskoleprovet i Motala (Platensgymnasiet, 374 anmälda) och i Mjölby (Kungshögaskolan, 224 anmälda).
Provet startar 8.30 och slutar cirka 16.15 för de som skriver ordinarie prov. Deltagare med dyslexi eller synnedsättning har särskilt anpassade provmöjligheter.