19 september 2014

Två–tre skador per säsong – det är vardagen för en genomsnittlig friidrottare. Följden kan bli livslångt lidande. Nu satsar Linköpings universitet på ett forskningscentrum kring problemet.

HöjdhoppareI det nystartade Athletic Research Center (ARC) samlas forskargrupper inom olika områden som ortopedi, sjukgymnastik, bildmedicin och folkhälsovetenskap.

– Vårt mål är att bidra till att förebygga dessa skador, framförallt överbelastningsskador som är det dominerande problemet inom friidrotten. LiU har stark forskning kring ben- och senläkning och med hjälp av avancerad bildbehandling kan vi studera i detalj hur idrottarens skelett ser ut, säger Toomas Timpka, professor i socialmedicin och initiativtagare till centret.

Stärker universitetets idrottsprofil

Starten av ARC stärker universitetets idrottsprofil vid sidan om den väletablerade gruppen för fotbollsforskning och LiU Elitidrott, som erbjuder en kombination av studier och träning inom olika grenar. Centret bygger också på ett nära samarbete med partner i bland annat Kenya och Lettland och med den internationella friidrottsorganisationen IAAF.

- Vi ser fram emot att få arbeta med forskarna i Linköping. Det finns ett stort behov av prospektiva studier där man följer idrottare säsong efter säsong. Hur ser deras liv ut med avseende på skador, sjukdomar, psykisk hälsa, sömn och träningsdos, säger Dr. Juan Manuel Alonso, ordförande i IAAF:s medicinska kommitté.

Skadorna förföljer individerna

Som idrottsläkare med ett förflutet som 800-meterslöpare har han sett hur skadorna förföljer individerna år efter år. Under en säsong skadas upp till tre fjärdedelar av friidrottarna, och hälften av dem får ytterligare skador när de gör comeback. Medel- och långdistanslöparna råkar värst ut, medan den lägsta skadefrekvensen ses i kastgrenarna. Men statistiken är ofullständig.

– Vi har bara data från 2007 och framåt, och nästan bara från stora tävlingar. Så vi kan ännu inte säga om skadorna ökar eller minskar, säger Juan Manuel Alonso som deltog vid ARC:s invigningsseminarium i mitten på september.

Evenemanget öppnades av forskningsdirektör Per Dannetun som tog upp de goda förutsättningar som redan finns på plats, till exempel både utomhusarenan och idrottshallen på Campus Valla.

– Det var ett spännande seminarium som demonstrerade LiU:s erfarenhet och position inom idrottsmedicin.

Foto: Istockphoto


2014-09-19