Jengu50 studyplanner test

Ämneslärare GYVisa/dölj innehåll

Ämne 1

Ämne 2

Fritidshem erfarenhetsbaseradVisa/dölj innehåll

År 1

Höst
Fritidshemmet, yrkesrollen och undervisning
Sociala relationer, samspel och lek
Allmändidaktik, barns rättigheter. Skolans värdegrund och utbildningshistoria
Vår
Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
Utveckling och lärande

År 2

Höst
Bedömning
Identitet, livsvillkor, barndom och fritid
Sociala relationer
Vår
Språk, kommunikation och matematik
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2
VFU

År 3

Höst
Utomhuspedagogik och hållbar utveckling
Specialpedagogik
Fritidspedagogik
Vår
Skolutveckling
VFU
Teori och metod

År 4

Höst
Examensarbete 1

FritidshemVisa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
VFU
Bedömning
Utbildningshistoria
Vår
Fritidshemmets uppdrag
VFU
Kommunikation, lek och lärande i fritidshem

År 2

Höst
Barn, hållbar utveckling och utomhuspedagogik
Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
VFU
Vår
VFU
Tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel
Sociala relationer, lärares ledarskap
Specialpedagogik

År 3

Höst
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2
VFU
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
VFU
Examensarbete

Grundlärare f-3Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
VFU
Bedömning
Utbildningshistoria
Vår
Samhällsorienterande ämnen
VFU

År 2

Höst
Svenska
VFU
Vår
Matematik
VFU

År 3

Höst
Teknik
Naturorienterande ämnen
VFU
Vår
Examensarbete 1
Sociala relationer och ledarskap
Specialpedagogik

År 4

Höst
Engelska
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
Avslutande VFU
Examensarbete 2

Grundlärare 4-6Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
VFU
Bedömning
Utbildningshistoria
Vår
Svenska
VFU

År 2

Höst
Svenska
Engelska
VFU
Vår
Engelska
Matematik

År 3

Höst
Matematik
VFU
Valbart ämne: NO/teknik, SO eller bild/idrott/musik
Vår
Examensarbete 1
Sociala relationer och ledarskap
Specialpedagogik

År 4

Höst
Valbart ämne: NO/teknik, SO eller bild/idrott/musik
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
Avslutande VFU
Examensarbete 2