Jengu50 studyplanner test

Ämneslärare GY Visa/dölj innehåll

Ämne 1

Ämne 2

Visa mer Visa mindre

Fritidshem erfarenhetsbaserad Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Fritidshemmet, yrkesrollen och undervisning
Sociala relationer, samspel och lek
Allmändidaktik, barns rättigheter. Skolans värdegrund och utbildningshistoria
Vår
Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
Utveckling och lärande

År 2

Höst
Bedömning
Identitet, livsvillkor, barndom och fritid
Sociala relationer
Vår
Språk, kommunikation och matematik
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2

År 3

Höst
Utomhuspedagogik och hållbar utveckling
Specialpedagogik
Fritidspedagogik
Vår
Skolutveckling
VFU
Teori och metod

År 4

Höst
Examensarbete 1

Fritidshem Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
Bedömning
Utbildningshistoria
Vår
Fritidshemmets uppdrag
VFU
Kommunikation, lek och lärande i fritidshem
Kommunikation, lek och lärande i fritidshem

År 2

Höst
VFU
Barn, hållbar utveckling och utomhuspedagogik
Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
Vår
Tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel
Sociala relationer, lärares ledarskap
Specialpedagogik

År 3

Höst
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
VFU
Examensarbete

Grundlärare f-3 Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
Utveckling och lärande
Kunskapsbedömning
Utbildningshistoria
Vår
Samhällsorienterande ämnen
Samhällsorienterande ämnen

År 2

Höst
Svenska
Svenska
Vår
Matematik
Matematik

År 3

Höst
Teknik
Naturorienterande ämnen
Naturorienterande ämnen
Vår
Examensarbete 1
Sociala relationer och lärares ledarskap
Specialpedagogik

År 4

Höst
Engelska
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
Avslutande VFU
Examensarbete 2

Grundlärare 4-6 Visa/dölj innehåll

År 1

Höst
Allmändidaktik
Utveckling och lärande
Utveckling och lärande
Kunskapsbedömning
Utbildningshistoria
Vår
Svenska
Svenska

År 2

Höst
Svenska
Engelska
Engelska
Vår
Engelska
Matematik

År 3

Höst
Matematik
Matematik
Valbart ämne: NO/teknik, SO eller bild/idrott/musik
Vår
Examensarbete 1
Sociala relationer och lärares ledarskap
Specialpedagogik

År 4

Höst
Valbart ämne: NO/teknik, SO eller bild/idrott/musik
Skolutveckling
Teori och metod
Vår
Avslutande VFU
Examensarbete 2