Jengu50 studyplanner test

ÄmneslärareVisa/dölj innehåll

Ämne 1

Ämne 2

Ämne 3

Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaseradVisa/dölj innehåll

År 1

Höst
Fritidshemmet, yrkesrollen och undervisning
Sociala relationer, samspel och lek
Allmändidaktik, barns rättigheter. Skolans värdegrund och utbildningshistoria
Vår
Bild 1 / Idrott 1 / Musik 1
Utveckling och lärande

År 2

Höst
Bedömning
Identitet, livsvillkor, barndom och fritid
Sociala relationer
Vår
Språk, kommunikation och matematik
Bild 2 / Idrott 2 / Musik 2
VFU

År 3

Höst
Utomhuspedagogik och hållbar utveckling
Specialpedagogik
Fritidspedagogik
Vår
Skolutveckling
VFU
Teori och metod

År 4

Höst
Examensarbete 1

Val

 • Ingångsämne/ämne 1:
  Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad
 • Ämne 2:
  Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad
 • Ämne 3:
  Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad

Behörighet

 • Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska B (Områdesbehörighet A6a/6a) Därutöver krävs Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Anmälningskod

 • LIU-50230