StudiegångVisa/dölj innehåll

År 1

Termin 1
Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder
VFU
Människokroppens anatomi och fysiologi
Termin 2
Hälsofrämjande omvårdnad
VFU

År 2

Termin 3
Omvårdnad vid ohälsa I
VFU
Termin 4
Omvårdnad vid ohälsa II
VFU

År 3

Termin 5
Omvårdnad vid komplexa situationer I
VFU
Självständigt arbete inom omvårdnadsvetenskap
Termin 6
Omvårdnad vid komplexa situationer II
VFU
Självständigt arbete inom omvårdnadsvetenskap