Studiegång

År 1

Termin 1
Anatomi, fysiologi och patologi inom logopedi, 15 hp
Språkvetenskapliga och psykologiska perspektiv inom logopedi, 15 hp
Termin 2
Anatomi och fysiologi under utveckling och åldrande med relevans för logopedi, 15 hp
Mänsklig kommunikationsutveckling ur ett språkligt och psykologiskt perspektiv, 15 hp

År 2

Termin 3
Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp
Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp
Termin 4
Tal, språk och sväljning hos barn och vuxna inom habilitering och rehabilitering, 30 hp
Tal, språk och sväljning hos barn och vuxna inom habilitering och rehabilitering, 30 hp

År 3

Termin 5
Röststörningar och störningar i talets flyt, 20 hp
Röststörningar och störningar i talets flyt, 20 hp
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I, 5 hp
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I, 5 hp
Statistik och vetenskaplig metod inom logopedi, 5/15 hp
Termin 6
Statistik och vetenskaplig metod inom logopedi, 10/15 hp
Tal- och språkstörning hos barn II, 15 hp
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt II, 5 hp
Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt II, 5 hp

År 4

Termin 7
Neurogena kommunikations- och sväljningsstörningar hos vuxna, 19,5 hp
Neurogena kommunikations- och sväljningsstörningar hos vuxna, 19,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp
Etik, vetenskaplig metod och självständigt arbete (examensarbete), 3/33 hp
Termin 8
Etik, vetenskaplig metod och självständigt arbete (examensarbete), 30/33 hp