12 november 2015

Linköpings universitet och Guangzhou University skrev på torsdagen en överenskommelse som ger ett ramverk för fortsatt samverkan.

Guangzhou University är ett kinesiskt universitet som utvecklas mycket snabbt. Sedan drygt ett år pågår ett projekt mellan Linköpings universitet och Guangzhou University som syftar till att etablera ett gemensamt center för hållbar stadsutveckling. Målet är att centret ska etableras under 2016. Om en dryg vecka åker ett 20-tal forskare från LiU till Guangzhou för en gemensam workshop.

Publicerad 2015-11-12

Taggar