Projektet utvecklar en helhetsstrategi för att behandla sår med hjälp av ny teknik: en sårkammare som fästs över såret.

Sårkammaren möjliggör modulering av sårmiljön vilket kan minska infektion och kontamination, lindra smärta, minska inflammation och främja läkning. Effekterna studeras med hjälp av sårläkningsmodeller in vitro och in vivo. Resultaten utvärderas med tekniker som genuttrycksanalys och rutin- och immunohistokemisk infärgning, och med hjälp av objektiva metoder för att utvärdera sårläkning och ärrbildning. Kliniska försök är i initieringsfas.

Projektet är ett samarbete mellan KMC, Hand- och plastikkirurgiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus, S2 Medical AB, Örebro universitet, Harvard Medical School, Boston, och The United States Army Institute for Surgical Research, San Antonio, Texas. 

Publikationer

Nyheter

Ansvarig forskare

Johan Junker

Forskare

Samordnare Experimentell Traumatologi

  • Katastrofmedicinskt centrum