11 april 2014

Hur kommer det sig att en del patienter med leukemi blir hjälpta av ett läkemedel, när andra inte blir det? Svaret finns på insidan av cellerna som kan utforskas tack vare ett nytt kraftfullt instrument.

– Vi kan nu samtidigt titta på uppåt 120 proteiner i en och samma cell och få ett ”fingeravtryck” på hur leukemicellen svarat på cytostatikabehandlingen, säger Jan-Ingvar Jönsson, professor i experimentell hematologi vid Linköpings universitet.

Instrumentet som var det första i Skandinavien är en kombination av två tekniker som öppnar helt nya möjligheter att detaljstudera skeenden inne i cellen – vilka proteiner som är aktiva, och vilka som slagits ut.

Tack vare ett forskningsbidrag på 1,85 miljoner kronor från AFA Försäkring kan han nu dra igång ett projekt där cellprover från patienter ska analyseras vid tre tillfällen: när diagnosen ställs, när behandlingen avslutas och när sjukdomen eventuellt kommer tillbaka på grund av resistensutveckling.

Dagens cellgifter slår väldigt brett och stänger av många normala processer samtidigt som de angriper cancercellerna. De nya kunskaperna ska förhoppningsvis kunna leda till en skräddarsydd behandling och nya läkemedel som kan hjälpa fler patienter utan biverkningar.

Medsökande i projektet är Henrik Gréen, forskare i farmakogenetik vid LiU.

Relaterat material

Vad händer på insidan av en cancercell?    http://viewer.zmags.com/publication/dce182b9#/dce182b9/22