Om olika skapandeprocesser och utmaningen att kombinera dem.

I mitt examensarbete jag har analyserat två olika skapandeprocesser, en konstnärligt grundad med fokus på hur skulptören Berlinde De Buyckere arbetar och så den vi designstudenter lär oss under våra studier på Malmstens som har sin grund i Jan Landqvist bok ”Vilda idéer och djupodlande analys, Om designmetodikens grunder”.  Målet med denna analys har varit att hitta ett arbetssätt där jag finner trygghet och självförtroende som formgivare.

I framtagningen av mina möbler har jag haft min utgångspunkt i den moderna uppfattningen av rumsavdelning och avskärmning eller då kanske mer bristen på den. Då öppen planlösning och sociala ytor blir allt mer populärt i hemmen och där öppna kontorslandskap syns på vart och vartannat kontor har jag tagit fram två produkter som ställer sig frågande till just detta. Är det verkligen lika trevligt att leva utan väggar i vardagen som det är till fest? Finns det kanske en anledning till att vi ser fler och fler textila möbler och ”rum i rummet”-möbler på möbelmässan riktade mot öppna kontorslandskap för att skapa avskildhet?

De möbler jag formgivit är en konceptuell rumsavdelare med utgång i ett konstnärligt arbetssätt. Rumsavdelaren är i form av en tratt som förstärker ljud, både önskade och oönskade. Min andra produkt är vad jag kallar ”En personlig sfär”. Här har jag använt mig av det arbetssätt jag lärt mig på Malmstens med informationsinsamling och skissetapper. Den ”personliga sfären” är tänkt att finnas i kontorsmiljö där man vill vara en del av rummet med inte bli störd av det som händer i ens direkta närhet.