20 juli 2015

Över 25 000 internationella lärosäten och universitet listas
årligen efter kvalité av The Center for World University Rankings. LiU placerar sig på plats 355.
CWUR:s ranking av de 1000 främsta universiteten i världen utgår från åtta indikatorer. De handlar om utbildningskvalité, alumnernas anställningsbarhet, antalet utmärkelser och priser som lärosätenas forskare och anställda tagit hem, publiceringar, citeringar och allmänt inflytande samt patent.

För 2015 finns elva svenska lärosäten med på listan över världens 1000 främsta universitet, med Linköpings universitet på plats 355 och på plats åtta nationellt.

Jämfört med rankingen 2014 håller LiU därmed ställningarna, även om placeringen sjunkit något från förra året plats 302.

Publicerat 2015-07-20