09 mars 2015

Många vanliga kirurgiska ingrepp, till exempel meniskoperationer, är både kostsamma och riskabla utan att göra någon som helst nytta. Det hävdar en grupp ortopediska ”mytjägare”.

Deras artiklar i vetenskapliga tidskrifter har mötts av protester från artroskopister vars verksamhet är omfattande. Per Aspenberg, professor i ortopedi vid LiU, bedömer att det görs omkring 150 sådana operationer om året bara i Linköping.

– Den som ifrågasätter myterna utmanar människors önskan om en mening i tillvaron, säger Aspenberg, som i The British Medical Journal (TheBMJ) publicerar en tecknad video under rubriken Myth busting in medicine.

”Medicinsk praktik kan vara full av ’kunskap’ baserad på ett antal rimliga observationer som slås ihop till en meningsfylld historia. När sådana historier dyker upp och sprids utan att ha testats vetenskapligt, växer de till medicinska myter som vi tenderar att hålla fast vid eftersom de ger en känsla av mening och trygghet, liksom antikens myter. Då är det inte konstigt att mytjägare blir impopulära”, skriver Per Aspenberg i introduktionen till videon.

Mäkla fred mellan teorier

Inlägget publiceras i samband med tidskriftens kampanj ”Too much medicine” som tar upp olika exempel på överbehandling i sjukvården – onödiga läkemedel och onödiga diagnoser som gör mer skada än nytta.

Det är första gången BMJ publicerar en artikel enbart i form av en video.

– Det handlar om två vetenskapliga synsätt som står emot varandra. Enligt det ena som dominerade under 1800-talet är vetenskapen lika med vår samlade kunskap. Det andra med roten i 1930-talet säger att all kunskap är teorier, som har ett värde ända tills man eventuellt visat att de inte håller. Min avsikt är att mäkla fred mellan dem, säger Per Aspenberg.

Publikation: Myth busting in medicine

. BMJ 4 mars 2015; 350 doi.

Video: Too much medicine (eng)

Video 

Videon på Youtube

Åke Hjelm 2015-03-09